Doorpakken met toezicht op zorg

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op maandag 19 november 2012, 18:02.

Vandaag is er een snoeihard rapport uitgekomen over het toezicht op de zorg en de werkwijze van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Tegelijk zijn er gelukkig hele goede aanbevelingen gedaan om het toezicht te verbeteren. De Partij van de Arbeid heeft jaren om een onderzoek verzocht en is blij met de uitkomst. Dit rapport met aanbevelingen geeft vertrouwen in beter toezicht op de zorg.

Voor de PvdA waren twee zaken van groot belang. Ten eerste moet de patiënt weer centraal komen te staan, in plaats van enkel het belang van een arts, instelling of ziekenhuis.

Ten tweede zou de IGZ meer tanden moeten krijgen, om zo als echte waakhond op te kunnen treden. Zo kan de inspectie doen waar ze voor bedoeld is: de kwaliteit van de zorg bewaken en verbeteren.

Voorheen was het zo dat ‘patiënten die klagen, onterecht werden overgeslagen’. Mensen kwamen niet door de klachtenprocedure bij zorgverleners heen en de IGZ gaf ook geen gehoor. Daarom heb ik gepleit voor een ombudsman in de zorg. Een instantie die mensen ondersteunt bij indienen van klachten.

Tot onze grote blijdschap gaat de inspectie deze ombudsfunctie nu vervullen. Er komt een aparte afdeling ‘advies en meldpunt’, waar klachten in zeer ernstige gevallen meteen worden behandeld. In andere gevallen worden mensen begeleid bij het indienen van klachten.

Ook komt er ruimte voor mediation. Hierbij staat het gesprek tussen patiënt en arts of behandelaar centraal. Met als doel er via een gesprek uit te komen. Excuus aan beiden bij gemaakte fouten is hierbij een belangrijk onderdeel. Deze aanbeveling komt van de Nationale Ombudsman, en steunen wij voluit.

Daarnaast komen er vliegende teams die bij klachten of het vermoeden van misstanden snel en onaangekondigd langskomen. De rapportages worden minder bureaucratisch en sneller opgesteld. Zodat snel voor patiënten en consumenten zichtbaar wordt of er een gebreken zijn.

Het rapport-Sorgdrager bevat verder tal van aanbevelingen gedaan om toezicht op de zorg beter, sneller en in een breder veld in te zetten. Het komt er nu op aan dat de aanbevelingen worden uitgevoerd. Hier blijft ik als Kamerlid scherp op toezien.