Motie Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet - Kabinetsformatie 2012

Deze motie i is onder nr. 34 toegevoegd aan dossier 33410 - Kabinetsformatie 2012.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Kabinetsformatie 2012 ; Motie; Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet
Document­datum 15-11-2012
Publicatie­datum 15-11-2012
Nummer KST3341034
Kenmerk 33410, nr. 34
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 410

Kabinetsformatie 2012

Nr. 34

MOTIE VAN HET LID WILDERS

Voorgesteld 14 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet de economie kapot bezuinigt, de lasten verhoogt, de inkomens nivelleert, de werkloosheid laat oplopen en de ouderen, zieken en hardwerkend Nederland keihard in de portemonnee pakt;

zegt het vertrouwen in het kabinet op,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.