Einde aan topsalarissen publieke sector

Met dank overgenomen van R.H.A. (Ronald) Plasterk i, gepubliceerd op woensdag 14 november 2012, 16:31.

Foto Flickr / Images_of_Money

Er komt eindelijk een einde aan de topsalarissen in de publieke en semi-publieke sector, nu de wet normering topinkomens door de Eerste Kamer is aangenomen. Op mijn allereerste werkdag als minister van Binnenlandse Zaken heb ik deze wet in de Eerste Kamer mogen behandelen. Salarissen van bestuurders van woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen en andere publieke instellingen mogen voortaan niet meer dan 130 procent van een ministersalaris bedragen. Ook ontvangen bestuurders in de toekomst geen bonussen of andere variabele beloningen meer. De Partij van de Arbeid heeft zich lang ingespannen om dit voor elkaar te krijgen.

Dit is een mooie eerste stap, maar nog niet voldoende. Ik bereid daarom een wetsvoorstel voor dat de salarissen begrenst tot 100 procent van een ministersinkomen. Daarin neem ik ook op dat deze regels niet alleen voor bestuurders, maar ook voor medewerkers gelden.

De (semi-)publieke sector moet zich dienstbaar opstellen. Exorbitante beloningen dienen het publieke belang niet en zijn daarom ongewenst. Met mijn wetsvoorstel om topinkomens verder te beperken wordt er een streep gezet onder ongepaste salarissen.