Schriftelijke vragen gesteld over chelatietherapie

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op dinsdag 13 november 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van een uitzending van Radar.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van het lid Bouwmeester (Partij van de Arbeid) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de alternatieve behandeling chelatietherapie die grote gezondheidsrisico’s kent?

1.

Kunt u een reactie geven op de uitzending van Tros Radar over de alternatieve behandeling chelatietherapie die volgens een advies van de Gezondheidsraad ‘niet aanvaardbaar’ is en zelfs de dood tot gevolg kan hebben? 1)

2.

Hoe beoordeelt u het feit dat de alternatieve behandeling van hart- en vaatziekten met chelatietherapie in zelfstandige klinieken wordt aangeboden? Hoe verhoudt zich dit met het advies van de Gezondheidsraad om chelatietherapie alleen toe te staan voor het behandelen van metaalvergiftigingen en vanwege de gevaarlijke mogelijke bijwerkingen dan alleen in ziekenhuizen met voldoende diagnostische en therapeutische voorzieningen? 2)

3.

Wat is uw reactie op de uitspraak van de Nederlandse Vereniging van Cardiologen dat chelatietherapie voor hart- en vaatziekten een dure en zinloze therapie is die gevaarlijk kan zijn?

4.

Klopt het dat de IGZ pas in algemene zin op kan treden tegen chelatietherapeuten als de therapie voor hart- en vaatziekten verboden is?

5.

Zijn er maatregelen genomen op basis van het advies van de Gezondheidsraad ‘dat de toediening van natriumedetaat bij patiënten met hart- en vaatziekten thans niet als therapie beschouwd kan worden, en derhalve niet aanvaardbaar is’ anders dan voor het behandelen van metaalvergiftingen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

6.

Worden de aard en het aantal bijwerkingen van chelatietherapie, die volgens de Gezondheidsraad talrijk kunnen zijn en ook zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben, bijgehouden? Zo ja, om hoeveel en welke bijwerkingen gaat het, en hoe vaak worden deze gemeld? Zo nee, waarom niet?

7.

Hoeveel klinieken in Nederland bieden chelatietherapie aan?

8.

Hoeveel tuchtzaken zijn u sinds 1983 bekend waar chelatietherapeuten bij betrokken waren?

  • 1) 
    Tros Radar, 12 november 2012
  • 2) 
    Advies inzake edetaat-chelatiebehandeling, Gezondheidsraad, december 1983

Links