Schriftelijke vragen gesteld over de werkwijze van de IGZ

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op donderdag 8 november 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik samen met collega Tunahan Kuzu schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van een uitzending van Meldpunt (MAX).

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Schriftelijke vragen van de leden Bouwmeester en Kuzu (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de werkwijze van de IGZ

1.

Heeft u kennis genomen van de uitzending van Max waarin medewerkers van een verpleeghuis onherkenbaar aangeven dat hun klachten over misstanden in het verpleeghuis niet serieus worden genomen door de IGZ? Wat is uw reactie?

2.

Bent u het eens met de stelling dat het bezoeken van 3.7% van de instellingen geen structureel toezicht genoemd kan worden?

3.

Is het waar dat instellingen zelf kunnen bepalen of de IGZ een bezoek aflegt omdat dit gebeurt op basis van een door de instellingen ingevulde enquete? Zo ja, wat is uw mening hierover? Denkt u dat de IGZ op deze wijze een representatief beeld krijgt van de gang van zaken in instellingen?

4.

Bent u van mening dat de IGZ onaangekondigde bezoeken zou moeten afleggen en ook op de werkvloer moet gaan kijken wanneer er herhaaldelijke meldingen van medewerkers binnenkomen? In hoeverre gebeurt dit nu? Na hoeveel meldingen of bij welke mate van ernst van een klacht legt de IGZ een bezoek af?

5.

Hoe verklaart u het feit dat de IGZ verklaart signalen van medewerkers serieus te nemen, terwijl medewerkers in instellingen aangeven meerdere malen serieuze klachten te hebben gemeld zonder dat daarop wordt gereageerd? Waar komt dit verschil in ervaring vandaan?

6.

Op welke wijze kunnen de rapportages van de IGZ over instellingen voor verpleging en verzorging meer transparant gemaakt worden? Is het bijvoorbeeld mogelijk alle rapportages openbaar te maken en zo nodig een deel te anonimiseren?

7.

Kunt u aangeven op welke wijze de investering van €10 mln extra is besteed?

8.

Bent u bereid deze bevindingen mee te nemen in de lopende onderzoeken naar de IGZ?

  • Meldpunt, omroep Max , 8-11-2012