Schriftelijke vragen gesteld over besparingen in de zorg

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op vrijdag 9 november 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van een artikel van Julius van Dam en Henk Eleveld in het Financieele Dagblad van vandaag.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Schriftelijke vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over besparingen in de zorg

1.

Bent u op de hoogte van het artikel in het Financieele Dagblad met voorstellen voor besparingen?* Bent u het eens met de auteurs dat de voorstellen ten aanzien van de ziektekostenpremie kansen bieden om het draagvlak voor besparingen te vergroten?

2.

Wat is uw reactie op het voorstel om de Wet Geneesmiddelen Prijzen aan te scherpen volgens het Noorse systeem? Bent u het eens met de auteurs dat een prijsdaling van dure geneesmiddelen direct profijt zou opleveren voor de groep met een bovenmodaal inkomen die progressief meer eigen risico betaalt en daarmee opdraait voor de te hoge kosten van geneesmiddelen?

3.

Bent u van mening dat de limieten van geneesmiddelen op dit moment te hoog zijn vastgesteld omdat ze voor het laatst zijn aangepast in 1998? Betekent dit dat te dure geneesmiddelen vergoed worden terwijl een gelijk goedkoop middel beschikbaar is?

4.

Is het waar dat het CVZ alleen de opbrengst van de eigen bijbetaling heeft berekend en de kostenvermindering door het gebruik van alleen de goedkope middelen niet in de berekening heeft opgenomen?

Is het waar dat het CPB in de opbrengstberekening van herberekening van het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem(GVS) alleen de berekening van het CVZ heeft overgenomen?

5.

Hoeveel zou bespaard kunnen worden door de WGP en het GVS aan te passen zoals vaker is voorgesteld? Klopt het dat hiermee minimaal 500 mln zou kunnen worden bespaard? Zo nee, waarom niet en welke bedragen en berekeningen zijn volgens u dan van toepassing? Wat zou dit voor de premie betekenen?

6.

Bent u het met mij eens dat voor hulpmiddelen een zelfde systeem waarin goedkope middelen volledig worden vergoed en voor dure gelijke middelen een bijbetaling wordt gevraagd (systeem van vermijdbare bijbetaling) besparingen kunnen worden gerealiseerd? Hoe hoog schat u deze in?

7.

Bent u bereid de Kamer een voorstel te sturen voor een dergelijk systeem voor hulpmiddelen?

8.

Bent u met mij van mening dat er transparantie dient te bestaan over de prijzen voor geneesmiddelen? Wat is uw mening ten aanzien van het couvert- cq pakjes model dat door sommige verzekeraars wordt gehanteerd?

Bent u bereid het besluit zorgverzekering te wijzigen door aan artikel 1a toe te voegen dat de zorgverzekeraar dient te zorgen voor een transparante lage prijs die door een verzekerde is terug te vinden in een openbare prijslijst (bijvoorbeeld de Z-index)?

  • Financieele Dagblad, 9-11-2012, “Effectief snijden in kosten van zorg” Julius van Dam en Henk Eleveld