Onderzoek naar toezichthouder zorg

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op donderdag 8 november 2012, 19:33.

De Partij van de Arbeid staat pal voor toegankelijke, betaalbare en goede zorg. Om te beoordelen of de kwaliteit van zorg goed is, moet er een toezichthouder met tanden aanwezig zijn in de sector. Deze toezichthouder moet toezien op kwaliteit en ingrijpen, waar die in het geding is of dreigt te komen.

De PvdA maakt zich al langer zorgen over het toezicht op de zorg en de rol die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) daarbij vervult. Afgelopen jaren heeft de PvdA daar meerdere vragen over gesteld en zelf een onafhankelijk onderzoek gevraagd en gekregen. Vandaag komt Meldpunt Max wederom met zorgwekkende berichten over het aantal inspecties, de kwaliteit en gebrek aan transparantie bij Inspectiebezoeken over deze inspectie bezoeken.

Eind 2011 is op voorstel van de PvdA besloten om een afhankelijk onderzoek naar de rol van de IGZ te doen. In dit onderzoek wil de PvdA meegenomen hebben hoe een ombudsfunctie voor zorgklachten beter kan worden geregeld. De PvdA vindt dat de IGZ klachten van burgers en zorgpersoneel serieus moet nemen. Het zijn immers ook belangrijke signalen, daar moet de IGZ de mogelijkheid voor krijgen.

Naar aanleiding van Meldpunt Max wil de PvdA ook onderzocht hebben hoe de transparantie over aantal inspecties en resultaat van inspecties kan worden vergroot. Ik vraag de bewindspersonen op VWS dit mee te nemen in het onderzoek.