Linda blogt: standpunt over premies en andere punten van zorg

Met dank overgenomen van L.G.J. (Linda) Voortman i, gepubliceerd op dinsdag 6 november 2012.

GroenLinks is ook voor een inkomensafhankelijke zorgpremie, maar dan niet zoals de PvdA en VVD dit voorstellen. Wij willen de zorgkosten echt eerlijk delen: mensen met een hoog inkomen betalen meer, zodat mensen met een lager- of middeninkomen minder hoeven te betalen. Nu maakt het qua zorgpremie niet uit of je 70.000 euro of 700.000 euro verdient, terwijl de verlaging van de inkomstenbelasting meer in je voordeel is naarmate je meer verdient. Hieronder een blog van Linda Voortman, over deze andere punten uit de zorgparagraaf van het regeerakkoord.

"Het regeerakkoord van PvdA en VVD is deze week gepubliceerd. De inkomensafhankelijke zorgpremie heeft al veel stof doen opwaaien. Begrijpelijk: veel mensen gaan immers meer betalen. Geraakt worden in je portemonnee is nooit leuk. Bij GroenLinks komen dan ook veel vragen binnen wat wij hiervan vinden.

GroenLinks is ook voor een inkomensafhankelijke zorgpremie. Maar dan wel een waarbij de rijke Nederlander meer gaat betalen. Nu maakt het qua zorgpremie niet uit of je 70.000 euro of 700.000 euro verdient, terwijl de verlaging van de inkomstenbelasting meer in je voordeel is naarmate je meer verdient. Ik vind dan ook dat we van de echte dikverdieners meer mogen vragen. Dan zou je de inkomensgroepen daaronder tegemoet kunnen komen. Dat zou pas echt eerlijk delen zijn.

Maar als zorgwoordvoerder vind ik de zorgpremie niet het meest in het oog springende punt van de zorgparagraaf. Er staan zaken in die meer aandacht verdienen. Wat te denken van wat er (niet) in het akkoord staat over het pgb, het eindelijk ondertekenen van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, bezuiniging op de regelingen die chronisch zieken en gehandicapten ondersteunen en de huishoudelijke zorg. Het gaat hier om maatregelen die bij elkaar veel geld op moeten leveren, maar waarvan de uitwerking op mensen nog niet duidelijk is.

De discussie over de zorgpremie is slechts het topje van de ijsberg. Het akkoord dat PvdA en VVD is lang, bevat enkele goede zaken, maar is vaak multi-interpretabel of gewoon slecht. GroenLinks zal alles langs het verkiezingsprogramma leggen en met voorstellen tot verbetering komen. Besparen in de zorg kan best, maar dan niet ten koste van de mensen die zorg nodig hebben of die werken in de zorg."

Linda Voortman