Regeerakkoord 2012

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Het regeerakkoord 'Bruggen slaan' omvat de afspraken gemaakt tussen regeringspartijen VVD i en PvdA i en vormde de basis voor het kabinet-Rutte II i. Het regeerakkoord telde 82 pagina's. Centraal stonden de landelijke bezuinigingen met de bedoeling om Nederland 'sterker en socialer' uit de economische crisis te krijgen, o.a. via circa 16 miljard aan bezuinigingen.

Dit waren een aantal van de belangrijkste beleidsafspraken uit het regeerakkoord:

1.

Sociaaleconomisch

 • Stelselmatig verlagen hypotheekrenteaftrek,
 • De zorgpremie inkomensafhankelijk maken.
 • AOW-leeftijd stelselmatig verhogen naar 67 jaar.

2.

Onderwijs

 • Het Nederlands onderwijs verbeteren, o.a. via het aanscherpen van de eisen voor leraren-opleidingen en van de de taakuitvoering.
 • Invoeren sociaal leenstel voor studenten in het hoger beroeps- en universitair onderwijs.

3.

Sociaal-cultureel

 • Aanscherping alcoholleeftijd naar 18.
 • Verscherping migratiebeleid, o.a. via meer focus op het terugkeerbeleid.

4.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

 • De euro behouden maar geen structurele steun blijven geven aan Zuid-Europese landen.
 • Bezuinigen op de uitgaven aan defensie en ontwikkelingssamenwerking.
 • De missie in Kunduz (Afghanistan) afmaken.
 • Verhoging van het budget van de nationale politie.

5.

Klimaat en milieu

 • Investeringen doen in windenergie, biomassa en zonne-energie.

6.

Bestuurlijke vernieuwing

 • Extensieve decentralisatie van bestuursverantwoordelijkheden naar gemeenten en provincie (zoals de jeugdzorg).
 • Lokale partijen onder de wet financiering politieke partijen plaatsen.

7.

Letterlijke tekst (PDF)

 

Meer over