Regeerakkoord: nieuw kabinet wil openbaar bestuur grondig hervormen

maandag 29 oktober 2012, 17:17

DEN HAAG (PDC i) - Uit het vanmiddag gepresenteerde regeerakkoord van VVD i en PvdA i blijkt dat het nieuwe kabinet bovenop eerdere besparingen nog eens 1,1 miljard structureel wil bezuinigen op het openbaar bestuur. De totale bezuinigingen komen daarmee op 16 miljard euro, waarvan 5 miljard op de zorg, 3 miljard op de sociale zekerheid en 2,5 miljard op de overheid.

Een paar opvallende punten: de hypotheekrenteaftrek wordt met 0,5 procent per jaar beperkt tot 38 procent en de wietpas verdwijnt. Het ontslagrecht wordt versoepeld en de maximale duur van de WW-uitkering (nu nog 38 maanden) wordt ingekort.

Het aantal provincies wordt wordt teruggeschroefd. Noord-Holland, Utrecht en Flevoland worden samengevoegd en met de overige provincies worden in een later stadium initiatieven besproken. Uiteindelijk werkt het kabinet toe naar vijf landsdelen, waarin ook de waterschappen zullen worden ondergebracht. Waterschapsverkiezingen worden gehouden op dezelfde dag als de verkiezingen voor Provinciale Staten i.

Het wetsvoorstel tot vermindering van het aantal politieke ambtsdragers met 25 procent wordt aangepast. Er zal worden toegewerkt naar een daling van het aantal gemeenteraadsleden tot het niveau van vóór de dualisering van het gemeentebestuur. Ook steunt het kabinet het wetsvoorstel-Schouw om benoeming van burgemeester en commissaris van de koningin uit de grondwet te halen.

Het nieuwe kabinet baseert zich op drie pijlers: de schatkist op orde, eerlijk delen en werken aan duurzame groei.

Bron: bureau woordvoering kabinetsformatie, NRC.nl, Volkskrant.nl