Na de statenverkiezingen

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op vrijdag 11 maart 2011.

De Statenverkiezingen zijn weer achter de rug. Voor de SGP was het buitengewoon bemoedigend dat er een flinke stemmenwinst te zien was. Door de hogere opkomst kon die winst jammer genoeg niet worden verzilverd. In vergelijking met 2007 moeten we het met twee Statenzetels minder doen.

In dit artikel wil ik nog even terugblikken op de Statenverkiezingen en vooruitkijken naar de verkiezingen van de Eerste Kamer. Daar is veel over te doen. Dat is begrijpelijk. Toch is het telkens weer goed het betrekkelijke van al ons politieke doen en laten te beseffen. Daar moest ik weer heel sterk aan denken toen het ontstellende bericht binnenkwam dat een kotter uit Arnemuiden voor de Frans-Belgische kust is vergaan. Drie jonge vissers zijn vermist, zoekacties bleven tot nu toe zonder resultaat. Wat een spanning voor de getroffen families, en alle betrokkenen om hen heen. We hopen en bidden Dat God troostend nabij hen wil zijn in deze zo diep verdrietige omstandigheden.

Statenzetels

De hogere opkomst ten opzichte van de vorige Statenverkiezingen is niet verrassend. Meer dan ooit zijn deze Statenverkiezingen immers in het teken van de nationale politiek komen te staan. De houding tegenover (de plannen van) het kabinet-Rutte liep als een rode draad door de campagnes. Je zou bijna vergeten dat deze verkiezingen in de eerste plaats draaiden om de vraag welke partijen de zetels in de provinciale staten gaan bezetten, en welke keuzes er gemaakt worden in de provinciale politiek!

Er is veel werk gemaakt van de campagnes in de verschillende provincies: op allerlei manieren is ‘aan de weg getimmerd’. Van harte feliciteren we de SGP-statenleden die voor het eerst of opnieuw gekozen zijn met hun verkiezing. Gods zegen in alles toegebeden!

Stemmenwinst

Het is bemoedigend dat de SGP in vergelijking met de vorige Statenverkiezingen zoveel stemmen extra mocht ontvangen. In totaal gaat het om een winst van ruim 17.000 stemmen.

De kiezerstrouw in onze achterban is opnieuw groot gebleken - meer dan in welke andere partij dan ook. Daarnaast zijn nieuwe kiezers aangesproken. Verheugend is dat er bovendien een trend van stemmenwinst zichtbaar is: zowel bij de gemeenteraadsverkiezingen en bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010, als nu weer bij deze Statenverkiezingen. Een versterking van de christelijke politiek als geheel is helaas niet aan de orde. CDA en ChristenUnie kregen bij de Statenverkiezingen opnieuw een flinke tik, en moesten een gevoelig verlies incasseren. Dat gold ook voor de combilijsten CU/SGP in Noord-Holland en Noord-Brabant.

Eerste-Kamerverkiezingen

De vers gekozen Statenleden zullen D.V. in mei ook de nieuwe Eerste Kamer gaan kiezen.

Hoe die uitslag precies gaat uitpakken, is nog niet duidelijk. De verdeling van restzetels is veranderd doordat de Kieswet is gewijzigd. De SGP stemde tegen die wetswijziging. Wij vonden het onterecht om de mogelijkheid van een lijstverbinding geheel te schrappen. De voorstanders daarentegen betoogden dat de mogelijkheid van een lijstverbinding tot gekunstelde berekeningen aanleiding zouden geven.

En wat zien we nu? Dit ‘geneesmiddel’ heeft de kwaal alleen maar verergerd, precies zoals we voorspeld hadden. Een openlijke lijstverbinding mag niet meer. Van alle kanten wordt nu achter de schermen bezien hoe door strategisch stemmen op een andere lijst, een ‘rest’ toch bij een verwante partij kan komen.

Ook voor de SGP is dat aan de orde. Als gevolg van de hogere opkomst bij de Statenverkiezingen zouden we als SGP helaas een zetel moeten inleveren. Wel is er een aanzienlijke rest. Dat laatste geldt ook voor de ChristenUnie, bovenop de twee zetels die zij zouden overhouden. Het is daarom zaak om, precies zoals we dat al vele jaren doen, met ChristenUnie en CDA na te gaan of er solide afspraken te maken zijn. Als dat verantwoord kan, moet natuurlijk voorkomen worden dat partijen als D66 en Groen Links die politiek en principieel ver van ons afstaan, er vandoor gaan met onze reststemmen.

Houding tegenover kabinet

De verkiezingen van de Eerste Kamer zijn deze keer extra spannend. Het gaat er om spannen of de coalitiefracties CDA en VVD, samen met de gedoogpartner PVV een meerderheid in de senaat zullen krijgen. Volgens de rekenaars zou het zelfs kunnen dat de stem van de SGP, in dit geval onze senator Holdijk, doorslaggevend wordt voor de vraag of het kabinet een meerderheid behoudt of niet.

Voorlopig blijft dat allemaal speculatie. Maar één ding is zeker: ‘onafhankelijk’ en ‘constructief’ zijn de kernwoorden die onze ervaren senator Holdijk op het lijf geschreven zijn. Dat spoort uitstekend met de houding die wij óók in de Tweede Kamer tegenover het kabinet innemen.

Het gespeculeer in de media over een mogelijke sleutelpositie voor de SGP, haalt overigens niet bij iedereen het beste naar boven. Velen hebben zich geërgerd aan de modder die door D66 richting SGP is gegooid. Laten we het er maar op houden dat het een goed teken is als D66 wat zenuwachtig wordt…