Verkiezingen in zicht

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op zaterdag 12 februari 2011.

De Provinciale Statenverkiezingen zijn in zicht. Op 2 maart D.V. mogen we weer naar de stembus om onze provinciale vertegenwoordigers te kiezen. Het is belangrijk dat in de Staten een christelijk geluid gehoord wordt en een geloofwaardige praktische politieke bijdrage wordt geleverd.

Een goede uitslag voor de SGP is niet alleen voor de provincie van belang. Een stem voor de Staten telt dubbel. Het zijn namelijk de Statenleden die daarna de nieuwe Eerste Kamer gaan kiezen! Daarom, wie u ook bent en waar u ook woont: ga stemmen! Stem SGP!

goede provinciale koers

Wat staat er bij de verkiezingen op het spel? Allereerst een goede koers voor de provinciale politiek! Het is een zwaktebod om in het kader van deze campagne een heel nummer te maken van de politiemissie naar Afghanistan. Daarover moeten Tweede-Kamerfracties zich vanzelfsprekend verantwoorden tegenover hun achterban. Maar de Staten gaan daar niet over. En zelfs de Eerste Kamer niet.

Al is wat de provincie doet vaak minder zichtbaar, het doet er wel degelijk toe welke besluiten er in de provincie worden genomen! Willen we wel of niet ruimte bieden voor kleine kernen in Gelderland om extra woningen te bouwen? Mag er een bedrijventerrein in Genemuiden bijkomen als daar behoefte aan is? Hoe gaan we de fileproblemen voor de Rijnbrug bij Rhenen aanpakken? Gaan we wel of niet ontpolderen? Zo maar wat actuele kwesties die spelen in de statenzalen en die we terugzien in de campagnes. Kwesties, waar de SGP het verschil in kan maken.

De SGP vaart een evenwichtige en heldere koers: verantwoord ruimte bieden voor wonen en werken, oog hebben voor een goed voorzieningenniveau op het platteland, voor zorg voor elkaar. Vóór een goed rentmeesterschap, maar tegen ontpoldering van vruchtbare landbouwgrond. Provincies hebben een sleutelrol in de ruimtelijke ordening, leveren een belangrijke bijdrage aan goede provinciale wegen en het stimuleren van het regionale bedrijfsleven.

Maar ook voor een belangrijk onderwerp als de zondagsrust is het van groot belang hoe de meerderheid in de Staten denkt. Maakt het provinciebestuur zich, zoals in Utrecht het geval was, sterk voor een wielerronde op zondag, of kies je voor zondagsrust zoals de SGP wil?

Kortom, besluiten van de provincie raken elke burger! Juist daarom is het belangrijk om principieel te kiezen voor een bijbelse koers. Dat is wat de provincie nodig heeft: christelijke waarden en normen. Ook de provinciale overheid is dienares van God, u ten goede!

Een goede uitslag voor de SGP draagt verder bij aan een goede startpositie in de onderhandelingen voor een nieuw dagelijks bestuur, de Gedeputeerde Staten. In Zeeland heeft Van Heukelom in de afgelopen jaren als SGP-gedeputeerde veel waardevol werk verricht. Het zou mooi zijn als daar een vervolg op komt. Ook in andere provincies heeft de SGP in het verleden gedeputeerden gesteund of geleverd: Zuid-Holland, Gelderland. Wie weet welke mogelijkheden er nu weer komen!

Senaat

De SGP is er nooit blij mee als lokale of regionale verkiezingen worden gekaapt door de landelijke politiek. Dat doet immers geen recht aan de eigen rol van gemeenten en provincies. Wel is het een eerlijke zaak om het belang van de Statenverkiezingen voor de Eerste Kamer te onderstrepen. Een stem voor de provincie is indirect ook een stem voor de Eerste Kamer.

Meer dan ooit speelt dit, nu CDA, VVD, en PVV op dit moment niet over een meerderheid in de Eerste Kamer beschikken, en het de vraag is hoe dat in de nieuwe Eerste Kamer zal zijn. De uitvoering van het regeer- en gedoogakkoord kan flink spaak lopen als een meerderheid in de Eerste Kamer de voet dwars zet en wetten tegenhoudt.

De regeringspartijen en de PVV dromen daarom van een stevige meerderheid. De linkse oppositiepartijen hopen natuurlijk het tegendeel. Maar het kan natuurlijk ook nog zo zijn, dat allebei de kampen net niet aan een meerderheid komen: twee honden die tevergeefs om het sleutelbeen vechten. Wie weet, gaat het er om hangen en kan de SGP zomaar het verschil maken! Dat zou niet verkeerd zijn en goed passen bij onze constructieve en onafhankelijke houding tegenover het kabinet. Het zal spannend zijn of we opnieuw 2 Senaatszetels zullen kunnen halen, nu ook de Kieswet onlangs zó is gewijzigd, dat kleinere partijen benadeeld worden.

ga stemmen

Redenen te over om op 2 maart D.V. SGP te stemmen. Steun onze provinciale kandidaten, die inmiddels al stevig aan het campagnevoeren zijn! SGP-ers staan bekend om hun trouwe opkomst. Daar mogen we blij mee zijn. We moeten ons best doen om dat ook zo te houden, door anderen ook aan te spreken en te overtuigen van het belang van hun stem!

Laten we bidden en werken voor een goede uitslag.

Het beste zoeken voor elke provincie.

Het beste zoeken voor heel Nederland.