Geloofsvervolging

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op vrijdag 14 januari 2011.

Een afschuwelijk aanslag op een Koptische kerk in de Egyptische stad Alexandrië kostte rond de jaarwisseling meer dan 20 mensen het leven. In Iran kregen christenen te maken met een nieuwe golf van arrestaties. In Laos werden tijdens een kerstdienst 11 christenen opgepakt wegens het houden van een ‘geheime bijeenkomst’. Onderdrukking en vervolging van christenen is in tal van landen helaas een bittere realiteit.

Dat wordt ook heel inzichtelijk gemaakt door de ranglijst christenvervolging van Open Doors. Daarvan verscheen onlangs weer een nieuwe versie. In het communistische Noord-Korea is de situatie het ernstigst, zo blijkt uit de ranglijst. Daar werden vorig jaar honderden christenen opgepakt, en velen vermoord. Opvallend en zorgwekkend is dat er wereldwijd een toename te zien is van christenvervolging in overwegend islamitische landen. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in landen als Iran, Afghanistan en Pakistan.

Voor de SGP is het een belangrijk speerpunt om op te komen voor vervolgde christenen. Europarlementariër Belder maakt daar veel werk van in het Europees Parlement. Ook in de Tweede Kamer stellen wij vaak vragen over vervolgde christenen. Daarnaast roepen wij in debatten de minister van Buitenlandse Zaken op om landen die zich aan geloofsvervolging schuldig maken, hierop krachtig aan te spreken. Veel politieke aandacht en publiciteit kunnen helpen bij het verbeteren van de positie van christenen wereldwijd. Vooral in landen die gevoelig zijn voor hun internationale reputatie. Heel wat lastiger is het om een land als Noord-Korea op andere gedachten te brengen.

Fractienotitie

Eind vorig jaar heb ik bij de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken de fractienotitie ‘Vergeten mensenrecht’ aan minister Rosenthal overhandigd. Deze notitie is het gedegen eindresultaat van de stage van Wilco Kodde, die ook actief is binnen de commissie internationaal van de SGP-jongeren. De minister heeft beloofd dat hij binnenkort zal reageren op de aanbevelingen van de notitie.

Een van die aanbevelingen is om structureel aandacht te besteden aan geloofsvervolging. Natuurlijk moet er in actie worden gekomen bij concrete incidenten. Zo is het heel belangrijk dat Egypte stevig wordt aangesproken op een betere bescherming van de christenen in hun land tegen radicale islamitische krachten. Maar daarnaast pleiten wij voor een structurele, voortdurende aandacht voor geloofsvervolging. Ook als het eerste, schokkende nieuws over arrestaties en aanslagen weer uit de nieuwsberichten verdwijnt, mag de aandacht niet verslappen. Daarom zou het een goed idee zijn als jaarlijks een gedegen kamerdebat zou worden gewijd aan de stand van zaken rond geloofsvervolging. Juist als je alle incidenten op een rij zet, krijg je ook een beter beeld van de trends in vervolging van christenen. Heel waardevol is daarvoor de informatie die wordt verschaft door Open Doors, SDOK, Friedensstimme, HVC en andere organisaties die zich hiermee bezighouden.

Bezoek aan Koptische kerk Den Haag

Steeds duidelijker wordt dat het de inzet van radicale islamieten is om christenen uit het hele Midden-Oosten te verdrijven, zo vertelde een vertegenwoordiger van de Koptische kerk in Den Haag ons. Met een fractiedelegatie en voormalig SGP-raadslid Pijl zijn we bij deze kerk op bezoek geweest om hen een hart onder de riem te steken. We hadden een goed gesprek. Het was waardevol om zo mee te kunnen leven en van hen te horen over de problemen die de christenen in Egypte ervaren. Leerzaam ook om te horen hoe Nederlandse kopten in ons land vaak in eerste instantie voor moslims worden aangezien: “Moet je de Ramadan niet vieren?” of “Als je afkomstig bent uit Noord-Afrika, dan zul je wel islamiet zijn...”. Ook voor ons een les om meer oog en oor te hebben voor christenmigranten in Nederland.

Heel veel kopten hebben overigens in de Nederlandse samenleving een goede positie verworven en opvallend weinig integratieproblemen.

De treurnis en zorg bij de Nederlandse Koptische gemeenschap als gevolg van de ontwikkelingen in Egypte is groot. Niet alleen omdat zij zich natuurlijk intens verbonden weten met de kopten in Egypte en ook familieleden en vrienden van hen door de aanslag om het leven zijn gekomen. Maar ook omdat diverse Koptische kerken in Nederland op de zwarte lijst van radicale islamieten staan. Onvoorstelbaar triest dat zelfs in ons land mensen niet zonder vrees voor aanslagen naar de kerk kunnen gaan en politiebescherming nodig is!

Reden te meer om de bestrijding van islamitisch radicalisme en het tegengaan van geloofsvervolging hoog op de politieke en maatschappelijke agenda te krijgen en te houden. Als SGP willen we in de komende tijd nieuwe initiatieven hiervoor ondernemen. Op 20 januari is daarom in De Meern een conferentie over christenvervolging belegd.