Hobbels genomen

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op maandag 4 oktober 2010.

Er lijkt schot in de formatie te komen! Donderdag werd het langverwachte regeer- en akkoord gepresenteerd. Goed dat er eindelijk een akkoord is! Dan kunnen we het weer over de inhoud gaan hebben. Bijna vier maanden na de verkiezingen wordt dat hoog tijd.

Je merkt dat heel veel zaken stilliggen: wat gaat we doen met de AOW? Hoe krijgen we de overheidsfinanciën weer gezond? Ga zo maar door…

Het geheel overziende, kun je spreken van een stevig akkoord. We hebben ons in een eerste reactie dan ook gematigd positief uitgelaten.

Er moet de komende tijd veel gebeuren in het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Terecht leggen Rutte c.s. hier een flinke ambitie neer. Ook al zijn er twijfels over de hardheid van sommige maatregelen: zal de enorme bezuiniging op de overheid zelf inderdaad wel helemaal kunnen worden waargemaakt?

Pluspunt in het akkoord is dat de zondag niet verder wordt uitgehold en dat de onderwijsvrijheid intact blijft. Positief is ook dat er op medisch-ethisch gebied geen verslechteringen worden aangekondigd. Op dit soort onderwerpen zou er met paars-plus toch wel een heel ander akkoord hebben gelegen.

Minpunten zijn dat gezinnen, met name eenverdieners, er in koopkracht achteruitgaan. Verder moeten we er alert op zijn dat de bezuinigingen in de zorg en de sociale zekerheid niet onevenredig terechtkomen bij kwetsbare groepen.

Kortom: in onze eerste reactie op het regeerakkoord hebben we de drie ijkpunten laten doorklinken, die we ook tijdens de verkiezingscampagne steeds naar voren hebben gebracht:

  • Wordt rechtgedaan aan christelijke waarden en klassieke vrijheden?
  • Zijn de plannen economisch daadkrachtig?
  • is het beleid sociaal solide?

Daaraan zullen we ook de komende tijd de regeringsplannen blijven toetsen!

Als het er eenmaal is, zal de SGP ook dit kabinet op de concrete daden beoordelen - de voor de SGP kenmerkende onafhankelijke, constrcutief-kritische houding. Niet met botte bijlen zwaaien, maar steunen waar wij voor zijn en afwijzen waar we tegen zijn.

Afgelopen zaterdag is met een spannend CDA-congres weer een belangrijke hobbel genomen.

Een royale meerderheid sprak zich uit voor het regeer- en gedoogakkoord. Tegelijk bleek een serieuze minderheid tegen. Goed om te zien dat in het algemeen een waardige toon werd gevonden om de verschillende standpunten uiteen te zetten. Je kunt ook een fatsoenlijke manier stevig van mening verschillen, zo liet dit drukbezochte congres nog weer eens zien.

Komende dagen zal moeten blijken wat deze uitslag betekent voor de CDA-leden die ernstige bedenkingen hebben gehouden tegen de politieke samenwerking binnen de nieuwe coalitie.

Het blijft nog even spannend.