Toekomst voor kleine schepen

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op woensdag 3 december 2008.

Een dag vol wegen en spoorwegen. Inderdaad, de begroting Verkeer en Waterstaat was vandaag aan de orde. Natuurlijk kwamen onderwerpen als de kilometerheffing en de vertragingen bij wegprojecten uitvoerig aan de orde. Maar er is meer dan auto en trein. Ook de waterwegen zijn van groot belang. Ik ben in mijn bijdrage vrij uitgebreid ingegaan op de binnenvaart. Die dragen wij als SGP al sinds jaar en dag een warm hart toe. Samen met ChristenUnie-collega Cramer heb ik een amendement ingediend om een financiele bijdrage van 400 000 Euro toe te kennen aan de binnenvaartbranche voor de uitvoering van plannen om kleine schepen voor de toekomst te behouden.