Tijd voor een trendbreuk

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op dinsdag 2 december 2008.

Het duurde veel langer dan gepland: de behandeling van de begroting voor Wonen, Wijken en Integratie. Alleen de Tweede Kamer kwam vandaag aan het woord. De nieuwe minister mag donderdag antwoorden. Misschien dat de perikelen rond het aftreden van minister Vogelaar en het aantreden van minister Van der Laan ertoe hebben geleid dat vandaag veel is gesproken over het integratiebeleid. Ook zelf heb ik daaraan de nodige aandacht besteed. Concreet heb ik onder meer aangedrongen op een sterkere inzet op de aanpak van criminaliteit onder allochtone groeperingen, zoals Marokkanen en Antillianen. Het zou goed zijn om met concrete streefcijfers en een vernieuwende aanpak krachtig in te zetten op een daadwerkelijke vermindering van de zware oververtegenwoordiging van allochtonen in de criminaliteitscijfers.

Grote aandacht blijft verder geboden voor het tegengaan van radicalisering onder Nederlandse moslims. Politie en Justitie moeten wat dat betreft niet de handen in de zakken steken, maar krachtig optreden tegen haatzaaiende en opruiende uitspraken!