Mosquito's

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op donderdag 27 november 2008.

Nog een staartje van de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken is vandaag aan de orde. Het werd vorige week donderdagavond te laat om het helemaal af te maken. Daarom zullen de minister en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken vandaag reageren op de moties die door de Kamer zijn ingediend. Zelf heb ik vorige week twee moties ingediend. De eerste motie heeft betrekking op de tekorten aan basipolitiezorg in het landelijk gebied. Mijn vraag is om eens in kaart te brengen of er geen onevenwichtigheid is geslopen in de verdeling van de politie-agenten tussen stedelijk en landelijk gebied. De minister zou een evenwichtiger spreiding moeten bevorderen.

Een tweede motie had ik niet voorbereid, maar kwam op naar aanleiding van de beantwoording van de minister. Vandaar dat het een ‘handgeschreven’ motie is geworden. De minister gaf ineens aan dat zij niet van plan was om een wettelijke basis voor mosquito’s te scheppen, dat zijn apparaatjes die in tientallen gemeenten op hangplekken geplaatst zijn om overlast te voorkomen. De apparaatjes geven een irritant piepgeluidje af. Het is natuurlijk niet het ei van columbus om overlast te voorkomen, maar als een van de maatregelen in een brede aanpak kan het zeker zijn plaats hebben. Al in het begin van het jaar had het kabinet toegezegd voor de zomer een rapport te sturen waarin de voor- en nadelen op een rijtje zouden worden gezet. Dat rapport heb ik nooit gezien, maar plotseling gaf de minister dus in het begrotingsdebat aan dat zij niet positief oordeelde over deze mosquito’s. Gemeenten die de apparaten wel plaatsen, zouden bij de rechter wel eens in het ongelijk kunnen worden gesteld, waarschuwde zij. Ik vond het bijzonder vreemd dat de minister zonder nadere motivering ineens dit standpunt innam. Ze beloofde wel nog een brief hierover te sturen. Daarom heb ik met brede steun vanuit de Kamer een motie ingediend, die de minister in feite vraagt niet vooruit te lopen op het debat met de Kamer hierover.