Meer geld voor Defensie!

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op woensdag 26 november 2008.

Vanmorgen kwam de Defensiebegroting aan bod. Veel nieuws bood deze begroting niet. Het blijft een te krap budget. Wij zijn voorstander van een structurele en stevige ophoging van het defensiebudget. Behalve een financieel probleem, heeft Defensie ook te kampen met een groot aantal onvervulde vacatures. Dat betekent een zwaardere werkdruk voor het overige personeel. Een financieel gebaar in het licht van deze werk- en uitzenddruk is daarom zeker op zijn plaats.

Een goede zaak is dat er op het moment een stevig onderzoek loopt naar de defensiebestedingen op de langere termijn. Deze Verkenningen vormen feitelijk een herijking van het totale Nederlandse buitenlands-, veiligheids- en defensiebeleid. In de begroting wordt geschreven dat dit stuk ‘houvast en structuur’ moet bieden voor een goed gefundeerde ‘discussie’ tussen en binnen politieke partijen. Dat lijkt mij wat te mager. Je mag toch aannemen dat het kabinet hiermee al zelf gelijk aan de slag gaat, en het niet in de bureaula blijft liggen voor het volgende kabinet!