Mooie bedrijventerreinen

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op dinsdag 25 november 2008.

Vergeet de kleinere gemeenten niet! Dat is de strekking van een motie over bedrijventerreinen, die ik onlangs heb ingediend bij de behandeling van de begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het is op veel plaatsen in het land hard nodig om bedrijventerreinen op te knappen en verrommeling van het landschap tegen te gaan. Tot nu toe is veel geld vanuit het Rijk louter gestoken in de herstructurering binnen grote gemeenten en bedrijventerrein die vanuit het landelijke economische perspectief belangrijk zijn. Dat is onevenwichtig. Daarom heb ik een motie ingediend waarin staat dat er ook een goede financiering moet worden geregeld voor het opknappen van bedrijventerreinen in kleinere gemeenten.

Ik wist niet zeker of mijn motie het vanmiddag ging halen. De PvdA-woordvoerder had mij bijvoorbeeld verteld dat zij tegen zouden stemmen omdat zij het wel goed vinden dat het Rijk alleen de herstructurering van heel grote bedrijventerreinen steunt. Maar gelukkig bleek er vanmiddag een kamermeerderheid voor mijn motie te stemmen!