Binnenvaart en ontpoldering

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op donderdag 20 november 2008.

Vandaag hebben we in de Kamer lang gedebatteerd over de begrotingen van Ruimtelijke Ordening en Milieu en die van Binnenlandse Zaken. Daarbij komt natuurlijkheid een enorme hoeveelheid onderwerpen voorbij, variërend van de verrommeling van bedrijventerreinen tot de wenselijkheid en de wettigheid van het gebruik van mosquito’s (een soort zoemers die een irritant geluid maken om hangjongeren te verspreiden).

Voorafgaand aan de debatten heb ik samen met onze beleidsmedewerker Diederik van Dijk nog een gesprek gehad met Kees de Vries, een bekende en ervaren persoon uit de wereld van de binnenvaart. Hij heeft ons bijgepraat over de stand van zaken over de vaarwegen, met het oog op de aankomende behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat. We kregen ook een interessant rapport: “Een goede toekomst voor het kleine schip”. Als SGP-fractie hebben we een goede traditie om goed oog te hebben voor de binnenvaartsector. Dat willen we graag zo houden!

Vervolgens ben ik nog in perscentrum Nieuwspoort geweest naar een presentatie van een alternatief voor ontpoldering van de Zeeuwse Hertogin Hedwigepolder. Ik heb me steeds verzet tegen de ontpoldering van dit mooie gebied met waardevol landbouwgebruik. Daarom vind ik ook dat het kabinet het door de ZLTO en de stichting “De levende Delta” aangedragen alternatief, het verdronken Land van Saeftinghe, nog eens serieus moet bekijken. Voor de ontpoldering van de Hedwigepolder is geen enkel draagvlak. Daar heb ik alle begrip voor. Het verdient bewondering dat veel Zeeuwen niet alleen stevig hebben geprotesteerd tegen de ongelukkige ontpolderingsplannen, maar ook steeds weer op zoek zijn gegaan naar alternatieven om de natuurwaarden in het Scheldegebied te versterken.