Meer politie

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op woensdag 19 november 2008.

Het is nog steeds volop begrotingstijd in Den Haag. De begrotingen van alle ministeries worden achtereenvolgens besproken. Dat betekent niet dat het alleen maar over cijfers en budgetten gaat. Het gaat veel meer om de bespreking van de voornemens van de ministers voor het komende jaar. Vandaag is de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken begonnen met minister Ter Horst en staatssecretaris Bijleveld.

Veel aandacht ging uit naar het thema veiligheid. Dat is terecht, want het raakt talloze burgers heel direct. Het is bovendien een kerntaak van de overheid om criminaliteit te bestrijden en overlast en verloedering een halt toe te roepen. Zelf heb ik opnieuw mijn zorgen geuit over de bezuinigingen op de politie en een pleidooi gevoerd voor een flinke toename van het aantal wijkagenten. De kabinetsplannen gaan ons wat dat betreft niet ver genoeg. Het is echt geen overbodige luxe als de politiezorg weer beter verworteld wordt in de wijken en dorpen!