Schriftelijke vragen gesteld over stijgende kost door medicijnverspilling

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op zaterdag 20 oktober 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de minister van VWS naar aanleiding van een uitzending van RTL Nieuws.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Kamervragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over stijgende kosten van medicijnverspilling

1.

Bent u bekend met de uitzending van RTL nieuws van 20 oktober 2012, over verspilling van zorggeld, door verspilling medicijnen?

2.

Bent u met ons van mening dat in het kader van gezondheid, financiën en milieu het van belang is verspilling van medicatie tegen te gaan?

3.

Bent u ook zo positief over het voorbeeld uit de uitzending waarbij medicijnverspilling wordt voorkomen en kosten worden bespaard? Zo ja, hoe kan dit actief bevorderd worden? Zo nee, waarom niet?

4.

Herinnert u zich mijn Kamervragen van 3 oktober 2012 over medicijnverspilling, door verkeer gebruik?

5.

Herinnert u zich mijn Kamervragen van 15 oktober 2012 over medicijntekort?

6.

Wat is er inmiddels bekend over nieuwe regels over hergebruik van medicatie, na teruggave aan de apotheek?

7.

Bent u het met de PvdA eens dat los van noodzakelijk Europese en internationale afspraken er binnen Nederland een begin worden gemaakt met tegengaan van verspilling? Zo ja, vind u het voorbeeld uit de uitzending goed en hoe kunnen dergelijke voorbeelden worden gestimuleerd?

8.

Bent u bereid om afspraken te maken met farmaceuten, zorgverzekeraars, artsen, patiënten, apothekers en andere betrokken partijen om te komen tot nieuwe afspraken met tijdspad om verspilling tegen te gaan? En dit te bespreken met Europese collegae?

9.

Wilt u hierin de suggesties tegen verspilling meenemen, zoals kleinere verpakkingen, uniforme barcode medicatie, regels over hergebruik, medicijn-check en tegengaan verkeerd gebruik?

Links