Persconferentie rapport over Onderwijs, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 8 juli 2020
kalender

Persconferentie rapport over Onderwijs, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 november 2012 13:30 - 14:00
plaats Den Haag
locatie Novotel City Centre Den Haag, Hofweg 5-7, Den Haag Toon locatie
aanwezigen H.M. (Heleen) Dupuis i, H.G.M. (Geert) ten Dam, K.C.J. (Karin) Straus i, J.A. (Jan Anthonie) Bruijn i, P.G.C. (Patrick) van Schie i, RS. (Wobine) d Buijs-Glaudemans e.a.
organisatie Prof. B.M. Telders-Stichting

Tuesday 20 November 2012

Tijdens een persconferentie op 20 november wordt het geschrift “Onderwijs: de derde dimensie” gepresenteerd aan de voorzitter van de Onderwijsraad, prof. dr. Geert ten Dam, en aan de woordvoerder onderwijs van de VVD-fractie Karin Straus.

Leo Prick, columnist voor onder andere NRC Handelsblad, zal in een mondelinge column reageren op de bevindingen die in het geschrift worden gedaan. In het geschrift wordt brede aandacht gegeven aan de uitdagingen waarvoor het onderwijs zich de komende decennia gesteld ziet. Onderwijs vervult een centrale rol in het liberale mensbeeld. Het stelt het individu in staat zichzelf te ontplooien, zowel op het gebied van zijn bekwaamheden als voor wat betreft zijn persoonlijkheid. De liberale hoofdstroom kent dan ook een rijke historie aan grote denkers die zich hebben uitgelaten over waar het onderwijs zich idealiter op dient te richten. Te denken valt aan bijvoorbeeld John Locke, Immanuel Kant, John Stuart Mill en vooral ook Wilhelm von Humboldt. Onderwijs dient in de visies van die denkers primair een hoger doel in de vorm van persoonlijke, geestelijke en moreel-praktische ontwikkeling van het individu. Dit doel wordt ook wel aangemerkt als de kern van het ‘bildungsideaal’.

Nu het onderwijs voor een volgende vernieuwingsslag staat wint de vraag aan urgentie wat het individuen kan aanreiken om hen blijvend in staat te stellen te participeren in de breedste zin van het woord. Heeft het bildungsideaal wat dat betreft eigenlijk nog enige relevantie voor huidige en toekomstige generaties leerlingen? Geven toekomstverwachtingen ten aanzien van een veranderende wereld en de daarmee gepaard gaande uitdagingen aanleiding om dat ideaal - en alles wat erbij komt kijken - af te schrijven of om ervan af te wijken? Of moet er, in combinatie met andere aspecten, juist hernieuwde aandacht voor komen? Dat zijn enkele van de vragen die centraal staan in dit 117e geschrift van de Prof. mr. B.M. Teldersstichting.

De visies van klassieke en hedendaagse denkers als kompas nemend en een blik op de toekomst werpend stellen de auteurs dat het onderwijs alleen dan blijvend een rol van betekenis kan spelen, wanneer er naast de dimensies ‘kennis’ en ‘vaardigheden’ een derde dimensie wordt toegevoegd aan alle niveaus en sectoren van het onderwijs.

Het geschrift is tot stand gekomen onder voorzitterschap van dhr. prof. dr. J.A. Bruijn (o.a. voorzitter van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) en voorzitter van de Commissie Externe Validering Examenkwaliteit Hoger Beroepsonderwijs). Verder bestaat de werkgroep uit mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans (voormalig directeur academie voor Marketing en Business Management van de Avans Hogeschool), mw. prof. dr. H.M. Dupuis (Emeritus hoogleraar medische ethiek aan de Universiteit Leiden en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal namens de VVD), mw. F.A.I.A. Hendricks MSc (Programmamanager School Aan Zet), mw. A.M. Jansen (docente aan het Prof. dr. Leo Kannercollege te Leiden), mw. Y. Moerman van Heel (Voormalig vicevoorzitter van het college van bestuur van het Koning Willem I College ’s-Hertogenbosch en voormalig lid van de Onderwijsraad), dhr. dr. P.G.C. van Schie (directeur van de Prof.mr. B.M. Teldersstichting), dhr. S. de Vries MSc (wetenschappelijk medewerker van de Prof.mr. B.M. Teldersstichting) en dhr. prof. dr. A.M.L. van Wieringen (Emeritus hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam en oud-voorzitter van de Onderwijsraad).

Het geschrift zal op 20 november a.s. gepresenteerd worden tijdens een persconferentie in het Novotel City Centre Den Haag (Hofweg 5-7, Den Haag). Ontvangst is vanaf 13:30 uur en het programma start om 14:00 uur. Gelieve u vooraf aan te melden door een mail te sturen naar info@teldersstichting.nl


1.

Meer over...