Medicijnen moeten altijd beschikbaar zijn

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Mensen die medicatie nodig hebben, moeten erop kunnen rekenen dat deze medicatie beschikbaar is en beschikbaar blijft. Het is immers een noodzakelijk onderdeel van de behandeling van de patiënt. Ik vind het dan ook schokkend om steeds vaker berichten te horen over noodzakelijke medicatie die niet voorhanden is. Ik wil van de minister van Volksgezondheid weten hoe vaak dit is voorgekomen en hoe dit kan worden voorkomen.

Onder andere antipsychotica en medicatie tegen kanker kunnen steeds vaker niet worden geleverd. Het aantal niet te leveren medicijnen neemt toe, vooral als het om relatief kleine groepen patiënten gaat. Volgens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is het tekort aan medicatie niet eerder zo groot geweest.

Het is ongezond, gevaarlijk en het kan levensbedreigend zijn als mensen hun medicatie, die psychosen moeten voorkomen en kanker moeten bestrijden, niet kunnen krijgen. Van de minister wil ik weten hoe vaak zo een medicijntekort is voorgekomen en wat apothekers en behandelaren in die situaties hebben gedaan om de patiënten tegemoet te komen.

Het tekort aan medicijnen is een wereldwijde kwestie waar Nederland op zichzelf weinig aan kan doen. Om deze reden wil ik ook aan de minister vragen wat de knelpunten elders in Europa en de wereld zijn wat dit tekort betreft. Er moet voorkomen worden dat mensen in ernstige problemen komen doordat medicijnen niet zijn geleverd. Medicatie moet gewoon beschikbaar zijn voor iedereen!

Kamervragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over tekort aan medicijnen

1.

Kent u het bericht ' honderden medicijnen niet leverbaar' uit de Volkskrant van vrijdag 12 oktober 2012?

2.

Bent u ook geschrokken van de berichten dat medicatie bij behandeling tegen kanker en psychosen niet altijd voorradig zijn?

3.

Wat hebben behandelaren en apothekers in deze gevallen voor hun patiënten gedaan als alternatief?

4.

Is bij u bekend welke medicijnen er nog meer tekort zijn en wat er in die gevallen gedaan is voor patiënten?

5.

Zijn de cijfers is het artikel, namelijk 174 onverkrijgbare medicijnen in 2010 tegen 242 onverkrijgbare medicijnen in 2011, een totaal aantal of is dit een topje van de ijsberg?

6.

Bent u bereid om samen met uw collegae in de EU een lijst met knelpunten op te stellen en een plan van aanpak om niet leveren van noodzakelijke medicatie te voorkomen en tegen te gaan?

Links