“Wij doen dat zo”, Onderzoek naar de grenseffecten van Europees beleid (bijlage bij 32851,nr.3)

1.

Kerngegevens

Officiële titel “Wij doen dat zo”, Onderzoek naar de grenseffecten van Europees beleid (bijlage bij 32851,nr.3)
Document­datum 16-10-2012
Publicatie­datum 16-10-2012
Nummer BLG189123
Kenmerk 32851, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Hoofddocument

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.