33436 - Verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 20 oktober 2020
kalender

33436 nl - wetsvoorstel
Verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 15 oktober 2012 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Spies i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Leegstandwet zodanig te wijzigen dat de mogelijkheden om tijdelijk te verhuren bij leegstand van gebouwen en woningen worden verruimd.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging en 14 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zeven moties ingediend.

4.

Documenten

(78 stuks)

2 15 oktober 2012, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST334361
Koninklijke boodschap
 
2 15 oktober 2012, voorstel van wet, nr. 2     KST334362
Voorstel van wet
 
2 15 oktober 2012, memorie van toelichting, nr. 3     KST334363
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.