Beperk te hoog salaris medisch specialist

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op woensdag 10 oktober 2012, 15:33.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

De Partij van de Arbeid is groot voorstander van loonmatiging voor medisch specialisten. Het rapport van de commissie-Meurs over de lonen van specialisten biedt daar genoeg aanknopingspunten voor. De inkomens van specialisten blijken in Nederland vele malen hoger te zijn dan die van hun buitenlandse collega’s. Door minder uit te geven aan salarissen van artsen kunnen we meer investeren in de zorg.

In de zorg zou het niet moeten draaien om de hoogste winst, maar om de beste behandeling en daarmee gezondheidswinst te behalen. Medisch specialisten mogen best goed verdienen. Maar artsen zijn geen ondernemers en hoeven geen tonnen per jaar te krijgen. Dat maakt ons zorgstelsel onnodig duur. De PvdA wil juist verspilling en te hoge inkomens tegengaan.

De PvdA ziet medisch specialisten het liefst werken in loondienst. Uit cijfers blijkt namelijk dat zij een lager inkomen hebben dan zelfstandige specialisten. Hoewel we specialisten niet kunnen dwingen om in loondienst in ziekenhuizen te gaan werken, is het wel mogelijk om zelfstandig werken financieel minder aantrekkelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het treffen van fiscale maatregelen. Zo brengen we de lonen van specialisten omlaag en houden we de zorg op lange termijn betaalbaar.