Schriftelijke vragen gesteld over tekort aan allochtone medisch specialisten

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op maandag 8 oktober 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik met collega Tunahan Kuzu schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van de leden Kuzu en Bouwmeester (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het tekort aan allochtone medisch specialisten

1.

Bent u bekend met het bericht ‘Groot tekort aan allochtone medisch specialisten “Groot tekort aan allochtone medisch specialisten”, Volkskrant, 5 oktober 2012?

2.

Bent u met ons van mening dat het aanbeveling verdient dat ook binnen de beroepsgroep van medische specialisten sprake is van een afspiegeling van de maatschappij?

3.

Hoe verklaart u dat in de grote steden ongeveer een derde van de studenten Geneeskunde een niet-westerse achtergrond heeft, terwijl het percentage medisch specialisten blijft steken rond de 5 à 6 procent? Wat is volgens u de oorzaak? Welke mogelijkheden heeft u om deze verhouding te wijzigen?

4.

Denkt u dat artsen met een niet-westerse achtergrond buiten de boot vallen voor de opleidingen tot specialist door vooroordelen? Zo ja, welke en wat gaat u hier aan doen?

5.

Klopt het dat de beroepsgroepen tot de opleiding van specialist liever jongere kandidaten selecteren. Zo ja, vindt u dat wenselijk?

6.

Bent u bereid om het gesprek met de Orde van Medisch Specialisten aan te gaan om te kijken op welke wijze gekomen kan worden tot gelijke kansen voor artsen met en zonder niet- westerse achtergrond?

Links