33424 - Verbod op wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 19 oktober 2017
kalender

Let op

Deze pagina is een beperkte versie van het dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 9 oktober 2012 ingediend door de minister van Infrastructuur en Milieu, Schultz van Haegen-Maas Geesteranus i.

 
 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het plegen van fraude door het manipuleren van de tellerstand van motorrijtuigen te bestrijden en met het oog daarop een expliciet verbod in het leven te roepen en te voorzien in een systeem van verstrekking en registratie van tellerstanden.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen

 

2.

Documenten

(24 stuks)

2 9 oktober 2012, koninklijke boodschap, nr. 1     KST334241
Koninklijke boodschap
 
2 9 oktober 2012, voorstel van wet, nr. 2     KST334242
Voorstel van wet
 
2 9 oktober 2012, memorie van toelichting, nr. 3     KST334243
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.