Schriftelijke vragen gesteld over het niet uitbetalen na medische missers

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op dinsdag 9 oktober 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van een uitzending van Radar over medische verzekeraars.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Kamervragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het niet uitbetalen na medische missers door medisch verzekeraars

1.

Kent u de uitzending van Radar over medisch verzekeraars van 1 oktober 2012?

2.

In 60% van de claims wordt niet uitgekeerd, hoe beoordeelt u dit?

3.

Wat is uw oordeel over de situatie waarbij mensen met een klacht door de IGZ in hun gelijk zijn gesteld, vervolgens geen vergoeding krijgen van de medisch verzekeraars?

4.

Hoe beoordeelt u de directe verbondenheid tussen zorgpersoneel en medewerkers medisch verzekeraar? Zoals medisch specialisten die commissaris zijn bij een medisch verzekeraar?

5.

In de gedragscode voor medisch verzekeraars (goma) staat o.a. dat klacht onderbouwd, tijdig en transparant moet worden behandelt, maar dit gebeurt niet. Hoe kan dit voor patiënten verbeteren?

6.

Hoe beoordeelt u de uitspraak dat met patiënten wordt 'gepokerd', omdat de medisch verzekeraars niet eerlijk en transparant zijn naar patiënten die leed hebben ondergaan?

7.

Bent u bereid onderzoek te laten doen naar de praktijk van klachtenafhandeling bij medische missers door medische verzekeraars, met doel de knelpunten helder te krijgen en praktijk voor patiënten te verbeteren?

Links