Conclusies commissie-Samson schokkend en triest

Met dank overgenomen van K. (Khadija) Arib i, gepubliceerd op maandag 8 oktober 2012, 15:33.

De conclusies van de commissie-Samson, die onderzoek deed naar seksueel misbruik bij Jeugdzorg, zijn schokkend en triest. Het is verschrikkelijk dat de overheid kinderen jarenlang aan hun lot heeft overgelaten. Kinderen worden toevertrouwd aan zorginstellingen en dat vertrouwen is ernstig beschaamd. De politiek is nu aan zet om de sector weer in het gareel te krijgen.

Zo wil de Partij van de Arbeid dat Jeugdzorg zo snel mogelijk aan de slag gaat met de aanbevelingen die in het rapport worden gedaan. Daarnaast moet er een meldplicht komen, waar mensen misbruik direct kunnen melden bij de politie.

Ook pleit de PvdA voor een parlementair onderzoek naar het misbruik binnen de zorginstellingen, zodat duidelijk wordt wie er precies verantwoordelijk is. Bovendien hebben slachtoffers recht op de waarheid.

Het toezicht op Jeugdzorg dient daarnaast goed te functioneren en moet in staat zijn sancties op te leggen. De Inspectie voor de Jeugdzorg heeft opzichtig gefaald en dat is uiterst zorgelijk. Mensen die zich schuldig maken aan misbruik moeten namelijk strafrechterlijk vervolgd worden. Ik wil dan ook van de minister weten wat er met de daders gebeurt.

Tot slot wil de PvdA Jeugdzorg onderbrengen bij gemeentes. Daar moeten we wel voorzichtig mee zijn, want niet alle gemeentes hebben op dit moment de middelen om de taken van Jeugdzorg over te nemen. Desalniettemin zijn er al heel veel gemeentes die deze verantwoordelijkheid aankunnen.