Voorkom onnodige verspilling medicijnen

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op vrijdag 5 oktober 2012, 12:03.

Foto stock.xchng / adamci

De Partij van de Arbeid wil verspilling in de zorg tegengaan. Uit onderzoek blijkt dat er wereldwijd voor miljarden euro’s aan medicijnen wordt verspild door verkeerd gebruik. De kosten voor geneesmiddelen kunnen omlaag door geneesmiddelen beter te gebruiken. Ik wil daarom van de minister weten hoe zij de aanbevelingen van het onderzoek gaat uitvoeren om de zorgkosten in de hand te houden.

Volgens het onderzoek komt het goede medicijn vaak niet bij de juiste patiënt. Daarnaast gebruikt 50% van de patiënten medicatie niet op de juiste manier en wordt het gebruik niet goed begeleid.

Uit het onderzoek komt een vijftal aanbevelingen naar voren waarmee gebruik van medicatie kan worden verbeterd en de kosten omlaag kunnen: het verbeteren van de medicatietrouw en het stipte innemen van het middel door patiënten, het optimaliseren van het gebruik van antibiotica, het voorkomen van medicatiefouten, het gebruik van goedkope generieke medicijnen en beter omgaan met polyfarmacie (het gebruik van verschillende geneesmiddelen). Ik hoop dat de minister met deze aanbevelingen aan de slag gaat.

De PvdA pleit al langer voor het tegengaan van verspilling in de zorg. Op het gebied van tegengaan van verspilling van geneesmiddelen is de PvdA ook voor een jaarlijkse ‘medicijncheck’. Vooral ouderen gebruiken vaak veel verschillende geneesmiddelen, zonder dat er gekeken wordt of al die middelen nog steeds nodig zijn. Er kunnen aanzienlijke resultaten worden behaald als de gehele medicatie van patiënten een keer per jaar wordt herbeoordeeld. Dit bevordert de gezondheid en voorkomt verspilling.

De komende jaren is een van de topprioriteiten om op alle gebieden in de zorg verspilling tegen te gaan. Zodat noodzakelijke zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft.

Lees hier mijn vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

  • Bent u op de hoogte van het IMS-rapport dat stelt dat wereldwijd 500 miljard dollar per jaar wordt verspild door verkeerd geneesmiddelengebruik? Wat is uw mening?
  • Hoeveel kan naar uw mening in Nederland bespaard worden door de aanbevelingen van het IMS te implementeren?
  • Kunt u van ieder van de zes aanbevelingen van het IMS aangeven in hoeverre deze in Nederland al onderdeel van het beleid is?
  • Op welke wijze gaat u de zes aanbevelingen van het IMS in Nederland verder in de praktijk brengen?