Vragen VVD over energie en luchtvaart

Met dank overgenomen van A. (André) Bosman i, gepubliceerd op maandag 14 november 2011.

VVD-Tweede Kamerlid André Bosman heeft Kamervragen gesteld over de energievoorziening op Saba en Sint Eustatius en over de Nederlandse hulp aan de luchtvaart op Curaçao.

Bosman wil van minister Donner van Koninkrijksrelaties weten of het klopt dat Saba en Sint Eustatius twee maanden de tijd hebben om een energiebedrijf op te zetten nu Sint Maarten de twee eilanden heeft uitgekocht als aandeelhouders van het energiebedrijf GEBE.

Eilandsraadslid Koos Sneek van Sint Eustatius heeft de vrees uitgesproken dat de energieprijs op de twee Bovenwindse BES-eilanden zal verdubbelen. Bosman wil weten of er gewerkt aan een oplossing. Als mogelijke oplossing noemt hij zelf het Europese project Connecting Europe-faciliteit (CEF), dat onder andere is gericht op verbetering en verduurzaming van Europese energienetwerken. "Bent u bereid zich in te zetten zodat de BES-eilanden gebruik kunnen maken van deze regeling?", vraagt het Kamerlid aan Donner.

Luchtvaart

Curaçao heeft problemen om te voldoen aan de hoge Amerikaanse kwaliteitseisen voor de luchtvaart. Daarvoor zou Nederland om hulp zijn gevraagd. Bosman heeft daar weinig trek in: "Bent u het met de VVD-fractie eens dat Curaçao als autonoom land zelf verantwoordelijk is om op tijd te voldoen aan de eisen van de Federal Aviation Authority (FAA)?"

Mocht minister Donner op het verzoek van Curaçao willen ingaan dan wil de VVD weten hoe dat wordt gefinancierd. Bosman vindt dat de kosten voor de inzet van de Nederlandse deskundige Frederik Blaauw moeten worden teruggevorderd als die door Nederland zijn betaald.

Klik hier voor de link naar het originele bericht.