Toelichting Begrotingsakkoord 2013 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 18 januari 2021
kalender

Toelichting Begrotingsakkoord 2013

Met dank overgenomen van M.G.J. (Mark) Harbers i, gepubliceerd op vrijdag 25 mei 2012, 12:19.

in VVD, Mark Harbers, Financiën | Reageren

Buitengewone tijden vragen om buitengewone maatregelen

We willen het niet mooier maken dan het is. In het Begrotingsakkoord 2013 zitten maatregelen die pijn doen en die wij als VVD liever niet genomen zouden hebben. Buitengewone tijden vragen echter om buitengewone maatregelen. Graag leggen we uit waarom wij als VVD onze verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van Nederland en het Begrotingsakkoord steunen - hoe pijnlijk dat ook is.

Iedere werkende Nederlander heeft 50.000 euro schuld

Het belangrijkste resultaat van het akkoord is dat we het begrotingstekort van Nederland terugdringen. Dat klinkt abstract, maar is rechtsreeks in uw belang. Elk jaar geeft de Nederlandse overheid meer uit dan ze binnenkrijgt. Hierdoor is onze staatsschuld inmiddels opgelopen naar ruim 400 miljard (400.000.000.000!) euro. Per werkende Nederlander betekent dat een schuld van 50.000 Euro. Die situatie is onhoudbaar. Voor het eerst in de geschiedenis neemt het aantal mensen af dat werkt, belasting betaalt en dus bijdraagt aan het aflossen van de staatsschuld. Als we het tekort laten oplopen, dan stijgt de schuld per Nederlander even hard mee.

We verspillen jaarlijks 10 miljard euro aan rente

We kunnen het ons niet veroorloven om eindeloos meer uit te geven dan we verdienen. Het geld dat we tekort komen, moeten we lenen. En hoe meer we moeten lenen, des te meer we aan rente moeten betalen. Nu al zijn we daar 10 miljard euro per jaar aan kwijt. Dat is twee keer zo veel als wat we uitgeven aan bijvoorbeeld politie en veiligheid. Als die rente ook maar met 1% stijgt, dan kost ons dat 4 miljard euro extra per jaar. Dat is weggegooid geld dat we niet meer kunnen investeren in zorg, onderwijs, betere wegen of meer blauw op straat.

Daarom vindt de VVD dat we onze schulden moeten afbetalen. Liever investeren we in een sterker Nederland dan in rentebetalingen. Het akkoord dat we nu met CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie hebben gesloten is, met al zijn nadelen, een eerste noodzakelijke stap op weg naar gezonde overheidsfinanciën. De VVD loopt niet weg voor de soms pijnlijke beslissingen die daarvoor nodig zijn.

Verlaging van inkomstenbelasting vanaf 2013

Als VVD weten we natuurlijk dat het probleem niet is dat de overheid te weinig binnen krijgt. Het probleem is dat zij te veel uitgeeft. De problemen zijn echter zo groot dat we het niet redden door alleen in de uitgaven te snijden. Daarom moeten we de lasten voor burgers en bedrijven tijdelijk verhogen. Daar staat tegenover dat we vanaf 2013 de inkomstenbelasting voor werkende mensen gaan verlagen.

Onderhandelen is een kwestie van geven en nemen

Tegenover maatregelen die we liever niet hadden genomen, staan maatregelen waar we trots op kunnen zijn. Zo wordt het ontslagrecht versoepeld, waardoor bedrijven eerder mensen aan zullen durven nemen. Ook gaat de pensioenleeftijd eerder omhoog, waardoor we onze pensioenen ook in de toekomst zullen kunnen blijven betalen. En we snijden in het eigen vlees van de overheid - de ambtenarensalarissen worden bevroren en de wachtgeldregeling voor bestuurders en politici wordt sterk versoberd.

Nederland sterker uit de crisis

Wij kunnen als Nederland sterker uit de crisis komen. Als een land dat de zaken op orde heeft en waar bedrijven banen willen scheppen. Als een land met een kleine overheid die ruimte biedt aan mensen die iets van hun leven wil maken. Als een land dat uw belastinggeld niet aan rentebetalingen verspilt, maar investeert in zorg, onderwijs, veiligheid en werkgelegenheid.

Verkiezingsprogramma

Tot slot nog dit. Het begrotingsakkoord dat we met CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie hebben gesloten is natuurlijk niet ons verkiezingsprogramma. Aan dat programma wordt door heel veel VVD’ers nu hard gewerkt. Het zal een echt liberaal programma zijn: flinke bezuinigingen, maar ook investeringen die Nederland sterker uit de crisis moeten laten komen. Met een kleine overheid die ruimte geeft aan mensen, met degelijke financiën en met lagere belastingen. Dát wordt onze inzet bij de verkiezingen!