Motie van het leden Mark Rutte en Samsom over het overnemen van het advies van de verkenner - Kabinetsformatie 2012

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 33410 - Kabinetsformatie 2012.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Kabinetsformatie 2012 ; Motie; Motie van het leden Mark Rutte en Samsom over het overnemen van het advies van de verkenner
Document­datum 24-09-2012
Publicatie­datum 24-09-2012
Nummer KST334102
Kenmerk 33410, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 410

Kabinetsformatie 2012

Nr. 2

MOTIE VAN DE LEDEN MARK RUTTE EN SAMSOM

Voorgesteld 20 september 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

kennisgenomen hebbende van het verslag van verkenner H.G.J. Kamp en het daarin opgenomen advies ten aanzien van de kabinetsinformatie;

neemt de inhoud van dit advies over,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mark Rutte Samsom


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.