Symposium 'Nederlandse democratie: quo vadis?', Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 13 juli 2020
kalender

Symposium 'Nederlandse democratie: quo vadis?', Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 10 oktober 2012 13:00 - 18:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer i Toon locatie
zaal Oude Zaal
aanwezigen K.G. (Klaas) de Vries i, F.C.G.M. (Frans) Timmermans i, J.C. (Hans) van Baalen i, Th.C. (Thom) de Graaf i, J. (Jouke) de Vries i, P. (Peter) de Vries i, M.E. (Marc) Chavannes i e.a.
organisatie Centrum voor Parlementaire Geschiedenis - CPG

Op 10 oktober 2012 vindt  in de Oude Zaal van de Tweede Kamer, Binnenhof 1a, te Den Haag een symposium plaats over het thema: ' Nederlandse democratie: quo vadis?'

Het symposium markeert het afscheid van prof. mr. Klaas de Vries i als bijzonder hoogleraar Cultuur en Praktijk van het Nederlandse parlement. De heer De Vries was benoemd vanwege de Stichting Parlementaire Geschiedenis, die verbonden is aan de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft deze functie drie jaar vervuld bij de studierichting Geschiedenis, in het bijzonder bij de master Politiek en Parlement. Tijdens het symposium staan we ook stil bij het eerste lustrum van deze master.

Het thema van het symposium eindigt met een vraagteken. In elke tijd kampt de democratie met nieuwe problemen. Mede daarom zal Remieg Aerts terugblikken  op de studie van W.A. Bonger uit 1934 Problemen der Demokratie. Ook worden problemen samenhangend met de ontwikkeling van Europa en de afwikkeling van de 'economische crisis'  tijdens het symposium belicht.

Programma

'Nederlandse democratie: quo vadis?'

 

13:00-13:00

 Ontvangst

13.30-13.40  

Opening door dagvoorzitter Thom de Graaf i

13.40-14.00

Remieg Aerts, "Problemen der demokratie" (Bonger, 1934). Oud en nieuw'

14.00-14.30 

Klaas de Vries i, 'Zelfregulering bij politieke mededinging'

14.30-15.00

Pauze

15.00-15.20

Jouke de Vries i, 'Politiek in tijden van crisis. Democratie onder druk'

15.20-15.35

Kort commentaar daarop door drie politici: Frans Timmermans i, Cathalijne Buitenweg (onder voorbehoud), Hans van Baalen i

15.35-15.50 

Debat met de zaal

15.50-16.10  

Marc Chavannes i,' Europa in de Nederlandse politiek: bedreiging of redding van de democratie?'

16:10-16.25

Commentaar door de drie politici

16:25-16:45 

Debat met de zaal

16:45-16.55

Afsluitend woord door Remieg Aerts

16.55-17.00  

Dagvoorzitter sluit de bijeenkomst

17.00-18.00

Borrel

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Aanmelden uiterlijk 5 oktober 2012 bij: i.helsen@let.ru.nl

Voor meer informatie, bezoekt u de website.

NB: houdt u er ten behoeve van uw eigen tijdsplanning alstublieft rekening mee dat de beveiligingsprocedures van de Tweede Kamer enige tijd vergen en vergeet vooral uw identiteitsbewijs niet.


1.

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis - CPG

Het verrichten van onderzoek op het gebied van de parlementaire geschiedenis van Nederland sinds 1945, en het publiceren van de resultaten van dit onderzoek.

2.

Meer over...

3.

Meer informatie