33410 NL - ongeclassificeerd
Kabinetsformatie 2012

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Kabinetsformatie 2012

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 45 moties ingediend.

3.

Documenten

(146 stuks)

2 20 september 2012, brief, nr. 1     KST334101
Brief verkenner; Aanbieding verslag van de verkenner, dhr. Kamp, ten behoeve van het debat over de verkiezingsuitslag
 
2 24 september 2012, motie, nr. 2     KST334102
Motie van het leden Mark Rutte en Samsom over het overnemen van het advies van de verkenner
vergadering: 20 september 2012
 
2 24 september 2012, motie, nr. 3     KST334103
Motie Van Haersma Buma c.s. over het EMU-saldotekort
vergadering: 20 september 2012
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.