Tweede Kamer: Opeenstapeling gemeentelijke lasten niet doorberekenen aan Horeca-ondernemers

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op woensdag 2 november 2011.

Er moet een einde komen aan het op lokaal niveau ongelimiteerd belasten van gastvrijheidsondernemers. Dit gebeurt meer en meer, onder andere door het verhogen van leges voor vergunningen, toeristenbelasting en administratieve lastendruk.

De Tweede Kamer maakte gisteren tijdens het Algemeen Overleg over Toerisme & Gastvrijheid staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) ondubbelzinnig duidelijk, dat dit een verkeerde manier is om gemeentelijke gaten in de begroting te dichten.

De bewindsman neemt een aantal knelpunten met betrekking tot de gastvrijheidseconomie mee in zijn overleg met de VNG en moet de uitkomst van dit gesprek in het voorjaar met de Tweede Kamer bespreken. Hij weigerde echter de toeristenbelasting mee te nemen. De kamerleden volgen hem hierin zeer kritisch en accepteren gemeentelijke autonomie niet als excuus.

Gastvrijheidseconomie belangrijk

Mét de bewindsman is de Kamer van mening dat de gastvrijheidseconomie, vertegenwoordigd in Gastvrij Nederland, de Nationale Raad voor Toerisme, Recreatie, Horeca en Vrije tijd, waar Koninklijke Horeca Nederland deel van uitmaakt, essentieel is voor onze economie. Meer dan 400.000 mensen zijn werkzaam in deze sector en er gaat meer dan 35 miljard euro in om.

Alle kamerleden en de staatssecretaris benadrukten dat de gastvrijheidsector ook cruciaal is voor de topsectoren. De vraag van Kamerlid Pauline Smeets (PvdA) om een verbindingsofficier werd niet direct positief beantwoord, maar de toegang tot EL&I ten behoeve van rijkstaken in de gastvrijheidseconomie wordt verbeterd.

Inspectie efficiënter

VVD woordvoerder Erik Ziengs drong er bij de staatssecretaris op aan de inspectie van ondernemers efficiënter te maken. “Vier verschillende inspecteurs naar één ondernemer sturen, werkt enorm belastend”, zo gaf hij aan. Bleker zegde toe inspecties te bundelen. Het advies van VVD om de legionella inspectie op te nemen in de zwemwaterwet, wordt meegenomen.

Regelarme zone

Ad Koppejan, kamerlid van het CDA vroeg om een regelarme zone voor ondernemers werkzaam in de gastvrijheidseconomie en en kreeg van de staatssecretaris de toezegging dat hij dit met een pilot wil gaan regelen. Hierbij wordt ook een koppeling gelegd met de kansen en ruimte voor de sector in krimpregio’s.

Bezuiniging Holland Promotie

Kamerbreed lijkt er zich een meerderheid af te teken om de 65% te bezuinigen op de Holland Promotie, uitgevoerd door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, te verminderen. Meerdere woordvoerders lieten zich kritisch uit over het voornemen hierin te snijden met als belangrijkste argument volgens D66-er Kees Verhoeven, het mislopen van buitenlandse toerisme inkomsten.

Onderzoek toont aan dat iedere investering in ‘Nederland Promotie’ waarvan ook de horeca volop profiteert, zich meerdere malen terugverdient. De staatssecretaris wacht af wat de Kamer hierover intern afspreekt en voorstelt bij de begrotingsbehandeling van zijn ministerie.

Kerncijfers Gastvrijheidseconomie 2011

Gastvrij Nederland onderstreepte het belang van Toerisme, Recreatie, Horeca en Vrije tijd door de kerncijfers 2011 voorafgaand aan het overleg in de Tweede Kamer aan de Kamerleden aan te bieden.

Theo Ruijs, voorzitter van Gastvrij Nederland, lid van KHN en eigenaar van Figi in Zeist overhandigde het rapport aan Paulus Jansen, SP-Kamerlid en vice-voorzitter van de Kamercommissie EL&I. Hierbij was ook Ger Swinkels, lid van het Landelijk Bestuur van KHN en gepokt en gemazeld in de toerismesector aanwezig.

Mooie en omvangrijke sector

Bleker ziet de gastvrijheidseconomie als “mooie en omvangrijke sector. De cijfers zijn duidelijk”. De sectorvisie van Gastvrij Nederland werd zowel door Kamerleden als door de staatssecretaris als leidraad gebruikt in het debat. De eensgezinde stem van de sector is luid doorgeklonken.

PvdA-woordvoerder Pauline Smeets dwong de staatssecretaris een jaarlijks terugkerend overleg af waarbij de problematiek rondom de partijen die zich in Gastvrij Nederland hebben verenigd worden besproken met de Tweede Kamer. De in grote getale aanwezige vertegenwoordigers van de gastvrijheidseconomie kunnen terugkijken op een AO waarin het belang van deze sector uitermate goed voor het voetlicht is gebracht.

Bron: KHN