VVD wil één instantie voor de promotie van Nederland in het buitenland

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op donderdag 3 november 2011.

VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs heeft bij de begrotingsbehandeling van het Ministerie van EL&I gepleit voor het benoemen van één instantie die zich bezig houd met de promotie van Nederland in het buitenland. Op dit moment worden die taken uitgevoerd door zowel de Kamers van Koophandel, de Economische Voorlichtings Dienst, het Agentschap NL, the Netherlands Foreign Investment Agency als de verschillende ambassades.

Allemaal verschillende overheidsinstanties met eenzelfde taak. Met onvoldoende tot geen samenspraak en coördinatie Volgens Erik Ziengs is hier al snel verbetering in aan te brengen. Daarbij is een goede coördinatie gewenst. De VVD ziet het liefst dat het NBTC de coördinatie en de centrale aansturing aan de buitenlandse ambassades op zich gaat nemen. En dat de promotie dan verder door de verschillende ambassades in het desbetreffende land wordt uitgevoerd.

Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten. Per jaar besteden buitenlandse bezoekers ruim € 35 miljard in Nederland. Het is dus belangrijk om Nederland permanent goed op de kaart te zetten. Ook om op die manier nieuwe investeerders, bedrijven en congressen naar Nederland te laten komen.

Erik Ziengs heeft Minister Verhagen van EL&I gevraagd om een overzicht van de organisaties die zich met de buitenlandpromotie bezighouden. Alsmede de toezegging om deze inefficiëntie aan te pakken. Alle andere organen met deze zelfde taak zouden daardoor kunnen verdwijnen. Immers, samenwerken is besparen.