Erik Ziengs wil verschillen tussen landelijke, provinciale en gemeentelijke regels opheffen

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op donderdag 3 november 2011.

VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs heeft Minister Verhagen gevraagd om verschillen die er bestaan tussen landelijke regelgeving, provinciale regelgeving en gemeentelijke regelgeving aan te pakken. Daarbij moet er, als blijkt dat de wetten en regels op regionaal niveau met elkaar conflicteren, een eenduidige oplossing komen. Het bedrijfsleven heeft recht op een overzichtelijk pakket regels. Er mag niet langer sprake zijn oneerlijke concurrentie tussen bedrijven vanwege regionale verschillen.

Provincies en gemeentes geven soms een eigen invulling aan de uitvoering en handhaving van landelijk vastgestelde wetten en regels. Daarbij kunnen er tussen regio’s grote verschillen ontstaan. Voor bedrijven wordt het pakket aan eisen soms compleet onoverzichtelijk. Daarnaast moeten bedrijven de mogelijkheid krijgen om dit soort specifieke problemen aan de kaak te stellen.

In geval van verschillende regels zouden lagere overheden voor een oplossing moeten zorgen. Lagere overheden hebben daarbij de keuze tussen regels aanpassen of regels samenvoegen. Zodat er niet langer sprake is van verschillen in uitvoering en handhaving. Provincies en gemeentes moeten ook zelf actief aan de slag om te zorgen dat er universele regelgeving wordt toegepast in verschillende regio’s.