Minister Verhagen zegt toe uniformiteit in regelgeving te vergroten

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op vrijdag 4 november 2011.

In antwoord op vragen van het VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs heeft Minister Verhagen toegezegd de verschillen in landelijke, regionale en gemeentelijke wet- en regelgeving te gaan aanpakken. Nu nog bestaan er vaak grote regionale verschillen in regels tussen, bijvoorbeeld, landelijke en regionale overheden. Bedrijven ondervinden daardoor oneerlijke concurrentie

“Als blijkt dat de wetten en regels op regionaal niveau met elkaar conflicteren, dan moet er een eenduidige oplossing komen,” aldus Erik Ziengs. “Het bedrijfsleven heeft recht op een overzichtelijke regelgeving en een level playing field. Er mag niet langer sprake zijn van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven vanwege verschillen in regionale regels.”

Provincies en gemeentes geven soms een eigen invulling aan de uitvoering en handhaving van landelijk vastgestelde wetten en regels. Daarbij kunnen er tussen regio’s grote verschillen ontstaan. Volgens Erik Ziengs moeten bedrijven de mogelijkheid krijgen om dit soort specifieke problemen te melden en aan de kaak te stellen.

In geval van verschillende regels zouden lagere overheden voor een oplossing moeten zorgen. Lagere overheden hebben daarbij de keuze tussen regels aanpassen of regels samenvoegen. Zodat er niet langer sprake is van verschillen in uitvoering en handhaving. Provincies en gemeentes moeten ook zelf actief aan de slag om te zorgen voor meer uniformiteit in de regelgeving. Minister Verhagen heeft toegezegd in voorkomende gevallen met provincies en gemeenten hierover in gesprek te gaan.