VVD-er Erik Ziengs wil zinloze omzet-eis uit Aanbestedingswet

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op donderdag 9 februari 2012.

VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs heeft bij de behandeling van de nieuwe Aanbestedingswet de Minster gevraagd de huidige omzet-eis uit de Aanbestedingswet te schrappen. Het voorstel is ingediend samen met PVV-er Jhim van Bemmel. De nieuwe Aanbestedingswet moet het ook voor ZZP-ers en het MKB mogelijk maken om mee te dingen naar lucratieve Overheidsopdrachten. 

In de oude aanbestedingswet is het voor kleinere bedrijven en ZZP-ers bijna onmogelijk om in te schrijven op overheidsopdrachten. In de oude wet worden een groot aantal onzinnige en nodeloos complicerende voorwaarden gesteld. Waardoor het voor het MKB praktisch onmogelijk is om mee te dingen naar opdrachten van Overheden. De nieuwe Aanbestedingset moet daarin verandering brengen.

Een van de voorbeelden is de Omzet-eis. De zin of de meerwaarde daarvan is volstrekt onduidelijk. In de oude Wet moeten meedingende bedrijven hun jaaromzet opgeven. Op die manier zou een beeld verkregen moeten worden van de financiële positie van het bedrijf. Hetgeen onzin is. Omzet zegt niets over de financiële positie. 

Door het schrappen van deze en andere onzinnige eisen worden de kansen voor het MKB en voor ZZP-ers vergroot. Vooral Provincies en Gemeentes hebben voor lokale ondernemers interessante opdrachten te verdelen. Die opdrachten kwamen in het verleden zelden terecht bij kleine, lokale ondernemers.