VVD Tweede Kamerlid Erik Ziengs wil af van Ondernemingsraad bij 50 werknemers

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op donderdag 22 maart 2012.

Het Drentse VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs wil af van de verplichting om bij 50 medewerkers een Ondernemingsraad in te stellen. Volgens Ziengs ligt die grens te laag. “Voor middelgrote ondernemingen zorgt een Ondernemingsraad voor hoge administratieve lasten en een zware regeldruk.

Erik Ziengs wil de regelgeving op dit punt snel aanpassen. Hij gaat de ministers Verhagen (EL&I) en Kamp (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) vragen welke mogelijkheden er zijn op dit gebied. Daarnaast wil hij inzicht in de hoogte van de administratieve lasten die met een dergelijke Ondernemingsraad gepaard gaan. Ook in Europees verband zijn er geen minimumnormen voor Ondernemingsraden bij MKB-bedrijven.

Erik Ziengs: “Den Haag moet niet gaan bepalen hoe een bedrijf gerund moet worden. Laat ondernemers vrij om er zelf met hun medewerkers uit te komen. We moeten ondernemers de ruimte geven om te ondernemen. En ze niet lastigvallen met goedbedoelde maar onnodige regels en lasten. Juist in deze economisch moeilijke tijden.”

Erik Ziengs signaleert bij zowel ondernemers als werknemers weinig animo om een Ondernemingsraad op poten te zetten: “In gesprekken met het Midden- en Klein Bedrijf proef ik erg weinig enthousiasme. Bij kleine bedrijven met enkele tientallen mensen lopen de werknemers gewoon even binnen bij hun leidinggevende. Als niemand op zo’n Ondernemingsraad zit te wachten, waarom duwen we dit bij die werknemers en werkgevers dan door de strot?”

Maar als er onder medewerkers van een bedrijf behoefte is aan een Ondernemingsraad, dan moet de mogelijkheid daartoe overeind blijven, vindt Erik Ziengs: “Dat is hun goed recht. Medezeggenschap is een groot goed. Ik wil dat werknemers en werkgevers daar in goed onderling overleg uitkomen. Omdat ze dat zelf willen. Niet omdat Den Haag dat zo heeft bepaald.”