VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs opent nieuwe fusieschool in Balinge

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op vrijdag 31 augustus 2012.

Op maandag 3 september wordt de nieuwe fusieschool in Balinge officieel geopend door het Drents VVD-Tweede kamerlid Erik Ziengs, burgemeester Broertjes en Onderwijswethouder Dolfing. De nieuwe school is ontstaan door de samenvoeging van de Tille in Witteveen en ‘t Broekhoes in Balinge. De naam van de nieuwe school wordt bij die gelegenheid onthuld.

Het initiatief voor de fusie was afkomstig van de ouders en de inwoners van de omliggende dorpen Witteveen, Balinge, Mantinge en Garminge. De fusie wordt breed gedragen binnen de gemeenschap. De fusie past in het streven van de gemeente Midden Drenthe om ‘de dorpen centraal en de inwoners in het middelpunt’ te zetten. Daarbij wordt geprobeerd om de leefbaarheid in de kleine dorpen optimaal te houden. Op die manier wordt van de krimp een kans gemaakt.

Samen met betrokkenen is gekozen voor een vestiging in Balinge. Vooral vanwege de centrale ligging en het leerlingenaantal. Het voortbestaan van beide scholen was problematisch geworden vanwege de teruglopende leerlingenaantallen. Volgens de overkoepelende Stichting Openbaar Basis Onderwijs Midden Drenthe kwam de kwaliteit van het onderwijs steeds meer in het gedrang. De Stichting OBOMD heeft in de fusie aanleiding gezien om het onderwijs te innoveren en het begrip onderwijs-ondernemerschap te introduceren. Krimp als Kans!

De nieuwe school start het schooljaar met een nieuwe onderwijsconcept: International Primary Curriculum (IPC). In deze lesaanpak zijn nieuwe inzichten verwerkt over hoe kinderen leren. 90% van wat we weten over de werking van onze hersenen komt uit onderzoek van de laatste 15 jaar. De activiteiten binnen het curriculum houden rekening met meervoudige intelligenties, emotionele betrokkenheid, geheugen, mindmapping en leerstijlen van kinderen. De aanpak is ontwikkeld voor Nederlandse basisscholen om kinderen effectiever te laten leren.

Het huidige schoolgebouw is tijdens de zomervakantie flink onder handen genomen. Ten behoeve van het toekomstige projectonderwijs zijn er verschillende projectruimtes gerealiseerd. Waaronder een mediatheek/bibliotheek en een kook/hobbyruimte. De oude school in Witteveen zal waarschijnlijk worden omgebouwd tot een kindcentrum voor de hele regio.