33369 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Verruiming van de vrijheid van meningsuiting

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 september 2012 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Driessen (PVV) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de vrijheid van meningsuiting te verruimen en derhalve de strafbepalingen in het Wetboek van Strafrecht aan te passen.

Een gelijkluidend wetsvoorstel (34051) is in oktober 2014 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Van Klaveren (groep Bontes/Van Klaveren).

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Driessen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

2.

Documenten

(7 stuks)

2 18 september 2012, voorstel van wet, nr. 2     KST333692
Voorstel van wet
 
2 18 september 2012, memorie van toelichting, nr. 3     KST333693
Memorie van toelichting
 
2 27 september 2012, geleidende brief, nr. 1     KST186198
Geleidende brief
 
2 27 september 2012, geleidende brief, nr. 1     KST333691N1
Geleidende brief
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.