Brief over de verdediging van het wetsvoorstel - Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Azough en Timmer houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 30 oktober 2020
kalender

Brief over de verdediging van het wetsvoorstel - Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Azough en Timmer houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

32 411

Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Azough en Timmer houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Nr. 4

BRIEF VAN HET LID VAN DER HAM

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 17 september 2012

Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van mevrouw Azough, haar plaats als tweede initiatiefnemer zal worden overgenomen door het lid Van Tongeren; de plaats van mevrouw Timmer als derde initiatiefnemer zal in verband met haar vertrek uit de Kamer worden overgenomen door het lid Heijnen.

Van der Ham


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.