Wat wil GroenLinks? Voor mensen met een beperking.

Met dank overgenomen van L.G.J. (Linda) Voortman i, gepubliceerd op dinsdag 4 september 2012.

GroenLinks wil ons land mooi en schoon houden. Er zijn in ons land veel groene grasvelden met bloemen, duinen waar konijnen zitten en bomen waar vogels broeden. Nu is het helaas zo dat veel auto's en fabrieken de lucht vies maken. Daar worden mensen, dieren en planten ziek van. GroenLinks wil dat er minder vuile auto's en fabrieken komen en meer groene gebieden waar dieren wonen.

GroenLinks wil dat we met zijn allen eerlijk delen. Rijke en arme mensen, jonge en oude mensen, mannen en vrouwen, mensen met en zonder een beperking. We moeten het samen doen. Nu steeds meer mensen hun werk kwijt raken is het heel belangrijk om eerlijk te delen met elkaar. Daarom wil GroenLinks dat er meer banen bij komen.

Wat wil GroenLinks voor mensen met een beperking?

GroenLinks wil dat mensen met een beperking zo veel zelf kunnen mee doen aan werk en school.

GroenLinks wil dat mensen met een beperking zoveel mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

  • Mensen krijgen zorg zoveel mogelijk thuis.
  • Mensen met weinig geld gaan minder betalen voor hun zorg.
  • Het PGB wordt uitgebreid.

Mee doen is belangrijk. Ook mensen met een beperking moeten kunnen werken.

  • Ieder groot bedrijf moet werk hebben voor mensen met een beperking.
  • Iedereen die een beroep te leert op school, moet een stage kunnen volgen.

Ook kinderen met een beperkingen moeten naar school kunnen.

  • Leerlingen met een beperking gaan zoveel mogelijk naar gewone scholen.
  • Op het passend onderwijs wordt niet bezuinigd.

Alle plekken worden toegankelijk voor mensen met een beperking

  • Huizen worden zo gebouwd dat mensen met een beperking er kunnen wonen.
  • Mensen met een beperking moeten in het hele land kunnen komen met de trein of de bus.