Schriftelijke vragen gesteld over onduidelijke garantiebepalingen

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op zaterdag 1 september 2012.

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de minister van EL&I naar aanleiding van een artikel op Nu.nl. Ook het televisieprogramma Kassa besteedde aandacht aan de onduidelijke garantiebepalingen. Ik was daar te gast. Zowel de schriftelijke vragen als een link naar Kassa vind je bij 'lees meer'.

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over onduidelijke garantiebepalingen

1.

Kent u het bericht 'Consumenten betalen onnodig voor reparaties'

op Nu.nl

2.

Hoe lang is het geleden dat de wet "verkoop en garanties voor consumentengoederen" in werking trad, waarmee consumenten een sterkere juridische positie verkregen onder andere ten aanzien van garantietermijnen?

3.

Hoe lang is het al bekend dat de wettelijke garantietermijn in de praktijk bij veel consumenten onbekend is en hoe lang doen u of consumentenorganisaties al aan voorlichting om de consument bewust te laten worden van zijn rechten ten aanzien van koop en garantie bij consumentengoederen?

4.

Heeft deze voorlichting er toe geleid dat de consumenten nu wel op de hoogte zijn van hun rechten? Zo ja, betekent dat dan ook dat consumenten zelden of nooit meer ten onrechte voor een reparatie of vervanging van een defect apparaat betalen? Zo nee, deelt u dan de mening dat (alleen) voorlichting niet meer afdoende is?

5.

Deelt u de mening dat de wettelijke garantietermijn, dat wil zeggen de termijn waarbinnen een consument redelijkerwijs mag verwachten dat een product ongestoord dient te functioneren, bij aankoop al bekend moet zijn? Zo ja, hoe kan worden bevorderd dat dit het geval wordt? Zo nee, waarom niet?

6.

Deelt de minister de mening dat informatie ten aanzien van de wettelijke garantietermijn de consument het beste bereikt op het moment dat die termijn bij de aankoop al bekend is en op het aankoopbewijs staat vermeld? Zo ja, hoe gaat u stimuleren dat dit gaat gebeuren? Zo nee, waarom niet?

Links