Rechts beleid GGZ heeft averechts effect

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op donderdag 30 augustus 2012, 15:03.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

De Partij van de Arbeid vindt dat zorg betaalbaar moet blijven, ook voor de kwetsbare groep mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig heeft. Zorgkosten moeten naar draagkracht worden verdeeld. Het invoeren van een eigen bijdrage per behandeling is niet de oplossing. De PvdA waarschuwt daar al maanden voor en de cijfers van GGZ Nederland geven ons vandaag -helaas- gelijk.

Door de invoering van een eigen bijdrage gaan mensen in nood zorg mijden. Een deel van deze mensen raakt daardoor in de problemen en komt in de crisisopvang terecht omdat ze een gevaar vormen, voor henzelf of hun omgeving. Daardoor stijgen de kosten voor de GGZ enorm.

De invoering van de eigen bijdrage in de GGZ leidt tot méér crisisopnames en duurdere zorg. Dat blijkt uit cijfers die GGZ Nederland vandaag presenteert.

Wij hebben VVD-minister Schippers er keer op keer op gewezen dat haar beleid voor de GGZ niet alleen oneerlijk en onfatsoenlijk is, maar ook leidt tot hogere kosten. Het rechtse beleid heeft een averechts effect.