Karin Straus bezoekt Peel en Maas voor werkbezoek Giel Peetershof, Egchel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 9 juli 2020
kalender

Karin Straus bezoekt Peel en Maas voor werkbezoek Giel Peetershof, Egchel

kaart nederlandEgchel
datum 29 augustus 2012 19:00
plaats Egchel
aanwezigen K.C.J. (Karin) Straus i e.a.
organisatie Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) i

Op woensdag 29 augustus as brengt Tweede Kamerlid Karin Straus een werkbezoek aan de gemeente Peel en Maas om zich te laten informeren over de plannen van de duurzame woonwijk Giel Peetershof. Kamerlid en woordvoerder zorg, Straus bezoekt gedurende de zomer vernieuwende en inspirerende initiatieven.

website:www.gielpeetershof.nl

Straus heeft belangstelling in de aanpak en opzet van Giel Peetershof waarbij (toekomstige) burgers uit Egchel en omgeving en overige belangstellenden zeer actief betrokken zijn geweest in de totstandkoming van de plannen voor deze nog te bouwen woonwijk. Deze aanpak van zelfsturing en bewonersparticipatie wordt geroemd in Nederland.

Het dorp Egchel heeft zich hard gemaakt voor de wijk Giel Peetershof met ongeveer 100 - 150 woningen. Hiermee hopen de burgers de toekomst en leefbaarheid van hun dorp te garanderen. Alle gezamenlijke inspanningen hebben geresulteerd in een gemeente breed gedragen en eigenzinnige gebiedsvisie.

In de visie en plannen voor deze unieke wijk in Limburg is het uitgangspunt dat toekomstige bewoners zelf de maximale mogelijkheden krijgen om in eigen beheer en naar eigen inzicht en smaak duurzame, welstandsvrije woningen te bouwen. Giel Peetershof wordt ook een groene wijk waar de bewoners actief betrokken worden en veel zeggenschap (kunnen)krijgen over de uitstraling, inrichting en beheer van de openbare ruimte.

Projectwethouder Geert Segers zegt trots te zijn op de inzet van betrokkenen en het project Giel Peetershof en hoopt er begin 2013 de eerste toekomstige bewoners te begroeten.

Zelfsturing, minimale regelgeving en maximale handelingsvrijheid zijn de pijlers van Giel Peetershof zowel in de totstandkoming als in de uitvoering van de plannen. Over deze thema’s en unieke aanpak laat Karin Straus (34e op de VVD-kieslijst) zich informeren en inspireren door een vertegenwoordiger uit de klankbordgroep, Hans Derks fractievoorzitter van de plaatselijke VVD en projectleider Ben Driessen.


1.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een 'rechtse' liberale partij, met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte i. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid i (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij i (LSP).

De VVD kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 i 33 zetels. Dit waren acht zetels minder dan bij de vorige verkiezingen. De VVD werd wel met afstand de grootste partij in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer i heeft de VVD momenteel 12 zetels.

2.

Meer over...